Masterplan voor Wijgmaal: betaalbare huisvesting, openbaar groen en tunnels onder spoorlijn

8 augustus 2020 | 22u24 | Gepost door annpeeters
Masterplan Wijgmaal
Buurtbewoners van de Baron Descampslaan en de Wakkerzeelsebaan kregen een bericht van stad Leuven, waaruit blijkt dat er grote veranderingen op til zijn in hun buurt. Er komen betaalbare woningen, openbaar groen, buurtvoorzieningen en eventueel tunnels onder de spoorlijn Leuven-Mechelen.

De driehoek tussen de Wakkerzeelsebaan, de Kroonstraat en de Baron Descampslaan staat in het structuurplan van Leuven sinds 2017 aangeduid als woonontwikkelingsgebied. Op de gemeenteraad van eind juni werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en de stad Leuven gesloten over de opmaak van een masterplan voor dit gebied. Dit plan geeft een beeld van hoe het gebied zich kan ontwikkelen en is de basis voor concrete projecten. 

Gebied Wakkerzeelsebaan

In dit gebied is plaats voor een mix van woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder sociale woningen van Dijledal en andere betaalbare woningen. Naast Dijledal zullen ook het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven en OCMW Leuven gronden ontwikkelen. 

Daarnaast komt er groene ruimte, die publiek toegankelijk zal zijn, bijvoorbeeld om te sporten of te spelen.  Er komen later te bepalen extra buurtvoorzieningen en er is ruimte voorzien voor eventuele tunnels onder de spoorlijn Leuven-Mechelen, zodat de overwegen afgeschaft kunnen worden. 

Inspraak

In de loop van dit jaar en begin volgend jaar komen er inspraakmomenten voor de buurtbewoners. In het najaar volgt er een infomarkt over alle ontwikkelingen in Wijgmaal. In oktober van dit jaar wordt er een studiebureau aangesteld en in het najaar van 2021 wordt het masterplan afgerond. Dit plan zal gebruikt worden om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.