Woonzorgcentrum De Lelie geschorst na nieuwe inspectie

17 mei 2024 | 19u26 | Gepost door redactie
De Lelie

Uit het laatste inspectieverslag van het departement Zorg blijkt dat de problemen en onregelmatigheden bij woonzorgcentrum De Lelie zich opstapelen, waardoor het woonzorgcentrum sinds 26 april geschorst is.

Tijdens de laatste onaangekondigde inspectie werden door de Zorginspectie nog steeds tekortkomingen vastgesteld. Zo werd de zonnewering niet overal waar nodig geïnstalleerd, werkt het permanent oproepsysteem bij het toilet niet in elke individuele sanitaire cel en is er niet overal waar vereist handalcohol. Maar er is meer aan de hand.

Medicatie

Toegediende eenheden insuline worden volgens het verslag niet nauwkeurig geregistreerd en dat wordt ook bevestigd door (interim-)medewerkers die we spraken: ‘De toedieningen worden niet consequent uitgevoerd, maar worden wel afgetekend als uitgevoerd in het zorgdossier.’ 
Bewoners hebben soms medicatie in eigen beheer, maar dat wordt nergens geregistreerd en er werd vastgesteld dat er bij een bewoner minder pillen werden gegeven dan voorgeschreven, de bewoner moest drie pillen nemen, maar er waren er maar 2 klaargelegd. 
In een woongelegenheid werd daarenboven oogzalf aangetroffen die vervallen was en er lagen losse pillen in de voorraad met medicatie, waarvan de vervaldatum niet kon worden aangetoond. ‘De klaargezette medicatie komt niet overeen met de medicatiefiche en de vervaldata van geneesmiddelen wordt onvoldoende opgevolgd’ staat te lezen in het verslag.

Zorg

Specifieke zorgen worden niet altijd opgenomen in het zorg- en ondersteuningsplan: de instructie om een kussen tussen de knieën aan te brengen ter preventie van drukletsels ontbrak. In twee van de drie gecontroleerde wondzorgfiches was de aard van de behandeling (het te gebruiken materiaal) niet volledig uitgeschreven. Ook kon men niet aantonen dat de bewoners altijd de nodige hulp krijgen bij de dagelijkse verzorging. 

Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat een rolstoelgebruiker geen schoenen aanhad en dat er geen voetsteunen bevestigd waren aan de rolstoel. De medewerker die de bewoner duwde kon niet zeggen waar deze waren en sinds wanneer deze niet meer gebruikt werden. De voet van betrokken bewoner sleepte over de grond bij het rijden van de rolstoel. Er werd na de inspectie aangegeven dat voetsteunen wel voorhanden zouden zijn, maar op het moment van de vaststelling niet aan de rolstoel bevestigd waren.

Een hoofdverpleegkundige zou een week geen wondzorgen uitgevoerd hebben bij een patiënt, toen er onverwacht inspectie was, heeft een interim-verpleegkundige snel de wondzorg gedaan, net voor de inspecteur het te zien kreeg. Er worden ook geen data op de verbanden geschreven, zodat het niet zichtbaar is wanneer de wondzorg niet is uitgevoerd, zeggen verschillende medewerkers.

Onderhoud

In het verslag is sprake van bekleding van zitstoelen in gemeenschappelijke ruimtes die stuk zijn, muurbekleding die beschadigd is en een piscine die defect is en afgesloten is met een lint. Familieleden van bewoners hebben het ook over de netheid van de kamers die soms te wensen overlaat, zij gaan dan maar zelf met de stofdoek aan de slag, maar benadrukken dat dit niet de bedoeling is, vermits de bewoners betalen voor het onderhoud. 

Personeelsbeleid

Verschillende (interim-) werknemers laten ons, onafhankelijk van elkaar, weten dat er een toxische werksfeer met machtsmisbruik is, ze worden zelfs bedreigd en gepest en lonen worden niet altijd correct uitbetaald. Personeelsleden maken zich zorgen om de bewoners, die niet de nodige zorg krijgen door besparingen, maar dat wordt hen door de directie niet in dank afgenomen. ‘Onmenselijk’ noemen sommige werknemers het en ‘vriendjespolitiek’ is er schering en inslag. 

Diploma’s

Sommige werknemers zouden niet over de nodige diploma’s en kwalificaties beschikken. Ook zou een logistiek medewerker, die een opleiding zorgkunde volgt, op afdeling Wingebos medicatie uitdelen. De directie is op de hoogte, maar doet niets. 
Pas afgestudeerde hoofdverpleegkundigen zouden er veel fouten maken, omdat ze de gevolgen van hun nalatigheden niet kunnen inschatten. Wie er een opmerking over maakt, wordt gepest door het duo. 
Interim-collega’s worden niet warm onthaald en krijgen niet de nodige informatie om kennis te maken met de bewoners, ze worden onvoorbereid in de zorg gesmeten. 

Er werd ons ook verteld dat de diensten niet altijd voldoende bemand zijn en dat de dementieafdeling ’s nachts niet gecontroleerd wordt. Er wordt slechts twee keer getoerd voor de wissel van het incontinentiemateriaal. 

Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. We vroegen de directie van De Lelie om een reactie, maar kregen (nog) geen antwoord. Ook onze vragen van januari en  februari van dit jaar werden door de directie genegeerd. 

Geschorst

De Lelie staat al sinds juni 2022 onder verhoogd toezicht en hun erkenning is sinds 26 april geschorst, wat wil zeggen dat er geen nieuwe bewoners mogen opgenomen worden al voor de volgende zes maanden.  "De voorziening is inderdaad geschorst, dat gebeurt door het Departement Zorg van de Vlaamse overheid", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Departement Zorg. "De schorsing is een volgende stap in het verhoogd toezicht. Op 28 februari 2024 vond een nieuwe inspectie plaats. Hieruit blijkt dat er nog steeds tekorten zijn en dat de voorziening, ondanks een positieve evolutie, nog steeds niet voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden en de minimale kwaliteitseisen. Er zijn ook nieuwe tekorten. We zijn dus van oordeel dat het verhoogd toezicht nog onvoldoende tot kwaliteitsverbetering heeft geleid, en nemen daarom met een schorsing een volgende stap. Het Departement Zorg stuurde al een “voornemen tot schorsing” van de erkenning in december 2023, waarna de voorziening een bezwaarschrift indiende bij de adviescommissie. Het bezwaarschrift werd door de adviescommissie als ongegrond verklaard waardoor de schorsing voor 6 maanden effectief inging op 26 april 2024.  Een schorsing betekent dat de voorzienig geen nieuwe bewoners mag opnemen. Dat moet ruimte geven aan directie en personeel om de nodige structurele verbeteringen door te voeren. Deze termijn kan ingekort worden als de voorziening de nodige maatregelen neemt."

Lees meer over