Werken aan fietspaden op de Provinciebaan in Rotselaar

werken aan fietspaden
Agentschap Wegen en Verkeer laat momenteel (tot 18 juni) de klinkers van de fietspaden op de Provinciebaan vervangen door asfalt (tussen de Groenstraat en Huis Staes). Er zijn tijdelijke verkeerslichten om het verkeer langs beide kanten beurtelings langs de werken te leiden. Fietsers krijgen een omleiding aangeboden langs het Kamstraatje of de trage weg naast Huis Staes.

Op de Provinciebaan (N229) in Rotselaar  tussen het kruispunt Groenstraat en “Huis Staes” , over een afstand van ongeveer 150 meter werkt de aannemer aan de omvorming van het fietspad van klinkers naar een asfaltverharding. Het fietspad toont veel scheuren en oneffenheden. Na de werken zal het dan ook een stuk comfortabeler fietsen zijn.

Lees meer over