Voormalig burgemeester Dirk Claes verlaat de politiek

Dirk Claes neemt afscheid van de politiek
Voormalig burgemeester Dirk Claes (CD&V) heeft dinsdagavond aan zijn laatste gemeenteraadszitting deelgenomen.  Na 33 jaar neemt hij afscheid van de politiek. 

Op dinsdagavond 21 december heeft Dirk Claes (62) voor het laatste in de gemeenteraad van Rotselaar gezeteld. Die avond nam hij afscheid van het politieke leven waarvan hij 33 jaar actief deel heeft uitgemaakt.

Dirk Claes kan terugkijken op een lange staat van dienst in zijn gemeente.

Zo startte hij in 1989 in Rotselaar als lid van de gemeenteraad, waar hij onafgebroken tot 2021 zou blijven zetelen. In 1995 werd hij tot burgemeester benoemd, een functie die hij 24 jaar lang zou uitoefenen. In 2019 maakt hij plaats voor zijn opvolger en partijgenoot Jelle Wouters, zelf zelf hij de laatste drie jaar als eerste schepen. Tussen 2019 en 2021 was hij ook lid van het Vast Bureau van het OCMW van Rotselaar en Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. Op 11 juni 2021 verleende de minister van binnenlands bestuur de titel van ereburgemeester aan Dirk Claes.

Van 2000 tot 2003 was hij provincieraadslid voor CD&V in de provincie Vlaams-Brabant.. In 2003 stapte hij over naar deKamer van Volksvertegenwoordigers, waarvan hij lid bleef tot 2007. Vervolgens zetelde hij van 2007 tot 2010 als gecoöpteerd senator in de Senaat. In 2011 werd hij unaniem verkozen als CD&V-fractieleider in de senaat. Hij volgde in deze functie Rik Torfs op. Zijn mandaat van senator liep af bij de verkiezingen van 2014. Bij die verkiezingen stelde hij zich kandidaat voor het Vlaams Parlement, maar werd niet verkozen.

In Rotselaar is hij ook ongekend voor zijn Herberg In de Ster bij Boeres, die hij in het centrum van Wezemaal samen met zijn dochter uitbaat. 

Lees meer over