Veel nieuwe CD&V namen in Rotselaarse bestuursploeg

rotselaar
Het nieuwe jaar zorgt in Rotselaar zeker voor de CD&V voor heel wat nieuwe namen in de bestuursploeg.  In de eerste helft van de legislatuur kreeg Rotselaar met Jelle Wouters, Nele Demuynck en Patrick Vervoort al een nieuwe burgemeester en twee nieuwe schepenen. In 2022 wordt Werner Mertens de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en vernieuwt CD&V Rotselaar ook haar mandatarissen in de Rotselaarse bestuursorganen. Tijdens de gemeente- en OCMW-raad van maandag 10 januari worden de nieuwe leden officieel aangesteld.  

Werner Mertens wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Daarbij vertegenwoordigt hij als voorzitter alle inwoners. "Werner wil zijn ervaring, die hij vroeger reeds opdeed als voorzitter, opnieuw inzetten om ook de volgende drie jaar een kwalitatieve gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te organiseren", aldus burgemeester Jelle Wouters (CD&V). "Met voldoende ruimte voor de inbreng en de mening van ieder raadslid en boeiend om als inwoner te volgen. Voor Werner Mertens blijft participatie daarbij een belangrijk aandachtspunt."

Ilse Michiels (CD&V)neemt vanaf januari 2022 de taak op van fractievoorzitter van de grootste meerderheidsfractie. "Als fractievoorzitter is het voor Ilse Michiels de eerste prioriteit dat het ambitieuze gemeentelijke beleidsplan verder gerealiseerd kan worden met de sterke focus op leefbare woonbuurten, een vernieuwend mobiliteitsbeleid en de goede werking van de politiediensten.", aldus hog Wouters.

Dirk Claes verlaat de actieve politiek in Rotselaar na een carrière van 25 jaar in het schepencollege en 32 jaar in de gemeenteraad. Dirk wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Lieve De Bondt. Lieve woont in Wezemaal-centrum en heeft vier kinderen. Ze neemt haar engagement in de gemeenteraad op met een groot hart voor het verenigingsleven, milieu en duurzaamheid. “Het klimaat redden start in onze eigen buurt. Dit kan alleen lukken met voldoende positieve ambitie en door er zoveel mogelijk lokale partners bij te betrekken. Daarnaast heeft een groeiende groep ouderen recht op een mooie oude dag, dicht bij huis en met ondersteuning van onze thuisdiensten. Maar ook onze jongeren verdienen extra aandacht” aldus Lieve De Bondt.  

Lieve De Bondt wordt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgevolgd door Ann Van Criekinge. Ann is gehuwd met Mark en samen hebben ze vier zonen. Ann is palliatief verpleegkundige en gekend in het Rotselaarse verenigingsleven. Ze kijkt uit naar dit mandaat want het psychosociale welzijn van mensen vindt ze erg belangrijk. Vanuit het Bijzonder Comité zal ze nu het sociaal beleid in onze gemeente mee vorm geven en verder uitwerken. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen in onze gemeente kansen krijgt. Er is nog heel wat verdoken armoede wat zorgt voor schrijnende situaties bij onze gezinnen. De aanpak van de kinderarmoede staat voor mij op de eerste plaats”, zegt Ann Van Criekinge.  

Christof De Coux en Kris Uytterhoeven worden voorgedragen als nieuwe leden van het Directiecomité van het Rotelaarse Autonome Gemeentebedrijf. Christof De Coux zal daarbij het voorzitterschap van het Directiecomité op zich nemen. Verder wordt de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf sterk verjongd met de komst van de nieuwe leden Roel Poelsmans, Peggy Du Tré en Vincent Van Opstal

---

https://www.rotselaar.be/gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-10-januari-2022

Lees meer over