Tweede save-charter voor Rotselaar legt zwakke plekken op gewestwegen bloot

tweede save charter

Met het SAVE-Charter wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen verkeersonveiligheid. In 2016 kreeg Rotselaar als een van de eerste gemeenten in Vlaams-Brabant al een SAVE-label. Maandagavond werd hen een tweede label overhandigd als blijk van hun inspanningen om verder in verkeersveiligheid te investeren. 

Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen), zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.  135 Vlaamse steden en gemeenten zijn intussen in het project gestapt.

Na in 2016 haar eerste label te hebben ontvangen, werd hen maandag het tweede SAVE-label overhandigd. "Werken aan verkeersveiligheid is een werk dat nooit af is", aldus schepen van Mobiliteit, Carine Goris (CD&V). "Het is ook goed dat het OVK ons goed wakker houdt en steeds naar de stand van zaken vraagt omtrekt verkeersveiligheid."  Niet alleen het OVK, ook de inwoners blijken steeds meer vragende partij te zijn naar meer verkeersveilige omgevingen. "We krijgen steeds vaker vragen in die context", aldus nog de schepen. "Verkeersveilige chool- en woonomgevingen zijn echt wel een noodzaak geworden." 

“Bij wegenwerken proberen we dan ook steeds straten veiliger aan te leggen en fietspaden te vernieuwen”, verduidelijkt de schepen. “Dit gebeurt momenteel bij werken in de Vakenstraat, Steenweg op Gelorde en Hellichtstraat. Er zijn ook plannen voor de Vijfde Liniestraat en Langestraat in opmaak.”

Nieuw mobiliteitsplan

Aan het einde van het jaar zal een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd worden, waarbij ingezet wordt op meer ruimte voor stappen en fietsen en veiligere snelheden voor gemengd verkeer. Afgelopen jaren werd onder andere in de centra van Rotselaar, Werchter en Wezemaal een zone 30 ingevoerd. Er kwamen circulatiemaatregelen en in Rotselaar-centrum worden enkele straten aangenamer en veiliger heraangelegd. De gemeente investeert ook blijvend in een derdebetalersregeling om inwoners in het weekend ’s avonds veilig uit Leuven en Aarschot terug naar Rotselaar te brengen.

Zwak punt blijven echter de twee gewestwegen die Rotselaar doorkruisen. "Veel van de ongevallen die er in gemeentes gebeuren, lokaliseren zich op gewestwegen", aldus burgemeester Jelle Wouters (CD&V). "Hier is nog heel wat werk te verrichten." Een oproep die het OVK beloofde ter harte te zullen nemen. "Ook wij zullen in de toekomst het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in onze gesprekken betrekken om er voor meer verkeersveiligheid te zorgen.", zo luidde het.

Fietssnelweg en fietsstraten

Ook de aanleg van een eerste deel van de fietssnelweg F25 op grondgebied Rotselaar zorgde voor goede punten om het label te behalen. "Voor een volgend deel (tussen station Wezemaal en de grens met Aarschot) worden de plannen momenteel afgewerkt", aldus de schepen. "Er komt binnenkort op het traject van de fietssnelweg ook een ondertunneling van de overweg aan het station van Wezemaal, een heel gevaarlijk punt in onze gemeente, wat de veiligheid voor de pendelaars verhoogt en de doorstroming voor fietsers verbetert."

Er werden de afgelopen jaren ook 24 fietsstraten in Rotselaar ingericht en daarnaast een fietszone in Werchter. "De kennis van de inwoners hierover stijgt en de wegcode wordt er steeds beter gerespecteerd", zo luidt het. "LED-borden waarschuwen bestuurders in fietsstraten over hun snelheid, maar ook op andere wegen komen worden de borden gebruikt om bestuurders te sensibiliseren. Waar sensibilisatie tekort schiet, grijpt de politie in met handhaving."

Schoolomgevingen

Tenslotte zijn er concrete plannen om de schoolomgevingen van GBS Het Nest, GBS De Straal en VBS De Klinker te verbeteren. Dat gebeurde al bij GBS Heikant. "Ondertussen hebben wij ook het charter werftransport van de VSV met de bouwsector ondertekend", besluit Goris. "Er werden nieuwe trage wegen aangelegd in Wezemaal, om veiligere verbindingen naar scholen en jeugdorganisaties te creëren en er is bijzondere aandacht voor het onderhoud ervan. Een eerste 'schoolstraat’ werd ingericht aan GBS De Kameleon in Werchter. Elk jaar wordt geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe gemachtigde opzichters. Alle leerlingen van de zesde leerjaren volgden een workshop over de gevaren van de dode hoek.".

Lees meer over