Steenweg op Nieuwrode een week lang afgesloten

Steenweg op Nieuwrode
De Steenweg op Nieuwrode wordt vanaf 1 tot en met 8 juli afgesloten. "Deze verkeersremmende maatregel zal de veiligheid in de straat bevorderen, wat ook de bewoners rechtstreeks ten goede komt", zo klinkt het bij de gemeente Rotselaar. In het kader van het meerjarenplan Rotselaar 2020-2025 werkt het gemeentebestuur aan het veiliger maken van de schoolomgeving en de schoolroutes naar GBS Het Nest. 

De werken gebeuren bewust na het einde van het schooljaar, van vrijdag 1 tot en met vrijdag 8 juli. De Steenweg op Nieuwrode wordt tijdens de werken afgesloten tussen Spikstraat en Holsbeeksebaan voor bestuurders. Bewoners kunnen steeds hun woning bereiken.

Een omleiding voor doorgaand verkeer is voorzien via de Beninksstraat en Bergzichtstraat. Fietsers kunnen de Steenweg op Nieuwrode blijven gebruiken, maar het is aangeraden om te fietsen via het Rodesevoetpad of via de Spikstraat en de trage verbinding naar de Holsbeeksebaan.

"Door werken te bundelen zal er tijdelijk hinder zijn. Maar zo kunnen deze noodzakelijke werken in een kortere tijdspanne uitgevoerd worden. Tegelijk zullen ook werken aan de nutsleidingen uitgevoerd worden ter hoogte van Steenweg op Nieuwrode 36, ter hoogte van het kruispunt met de Bergzichtstraat en in de Bergzichtstraat zelf. De voorbereidingswerken hiervoor starten al op donderdag 30 juni, maar veroorzaken geen hinder voor de schoolgaande kinderen", zo klinkt het bij de gemeente Rotselaar. 

Lees meer over