Scouts Rotselaar viert 90e verjaardag

12 september 2023 | 21u30 | Gepost door annpeeters
scouts
Scouts Rotselaar blikt terug op een geslaagd weekend, eentje waarin hun 90e verjaardag gevierd werd.

Scoutsgroep Sint Pieters Eenheid Rotselaar, afgekort SPER, is gesticht tijdens het werkjaar 1931 - 1932. Tijdens de beginjaren was de scoutsvereniging enkel voor jongens, pas veel later wordt de groep gemengd.

Vanaf het begin gingen alle vergaderingen door op het huidige scoutsplein, gelegen aan de Groenstraat en eigendom van de kerkfabriek van Rotselaar. De eerste generatie scouts bouwde een verkennerslokaal dat later dienst deed als bibliotheek. Een welpenlokaal werd bijgebouwd en ook het lokaal van de vroegere voortrekkers, 'de blokhut' werd eigenhandig rechtgezet.

Treinwagons

De volgende lokalen werden pas in 1939 op het scoutsplein neergezet. Het waren oude tramwagons die ooit dienst deden op de lijn Herentals-Lier-Antwerpen. Vanaf de jongverkenners werd er in kleinere groepen gewerkt (patrouilles) en deze tramwagons waren een belangrijke ondersteuning voor de werking. Elke patrouille had immers zijn eigen tramwagon. Elke oud-scout van Rotselaar kent ze nog wel: Vos - Arend - Leeuw en Wolf.

Jongens en meisjes

Enkel tijdens de oorlogsjaren was de groep niet actief, maar tijden de daaropvolgende jaren groeide ze uit tot een grote groep met een mooi verleden. Hiervan getuigen zonder twijfel de mooie foto’s en talrijke herinneringen van de oud-scouts. In 1980 is de groep, dankzij de vraag van vele ouders, gestart met een gemengde werking en kwam er een nieuwe tak bij: de kapoenen (van 6 tot 8 jaar). De leidingploeg werd uitgebreid en er kwamen meer leidsters (en niet alleen bij de welpen) Dat was nieuw voor Rotselaar. Ook de benamingen van de deelgroepen werden aangepast: Welpen en Kabouters werden Kawellen, jong-verkenners en jong-gidsen werden Jojo’s, verkenners en gidsen werden Givers. En zo kregen ook de meisjes in Rotselaar de kans om deel uit te maken van een jeugdbeweging en kon het ledenaantal opnieuw groeien.

In 1982 vierden de scouts hun 50-jarig bestaan en telde de groep 120 leden en een 20-tal leiders en leidsters. Het ledenaantal bleef stijgen en al snel bleken de bestaande lokalen te klein en niet meer aangepast aan de veiligheidsnormen. Onder initiatief van een aantal ouders werd er een bouwfonds opgericht en al in 1987 werd het lint doorgeknipt van het nieuwe kapoenenlokaal met een vernieuwde sanitaire blok. De bouw werd grotendeels door vrijwilligers gerealiseerd en gefinancierd dankzij de sponsoring van sympathisanten, oud-scouts en plaatselijke zelfstandigen. Ook voor de jojo’s werd uitbreiding gezocht, want 4 patrouilles was te weinig voor deze grote groep.

Toevallig werden, bij de afbraak van een chalet in Rotselaar-Heikant, twee tramwagons gevonden. Deze tramwagons werden op spectaculaire wijze naar het scoutsplein vervoerd. Twee nieuwe patrouilles werden in het leven geroepen: Dolfijn en Koala.

Waarschijnlijk zullen vele oud-scouts met weemoed terugdenken aan de zondagse vergaderingen in de legendarische tramwagons. De eerste stappen naar samenwerken in kleine groepjes en zelfstandigheid. Want wie in de winter zijn kacheltje niet in brand kreeg, had de ganse zondagnamiddag kou.

10 jaar later in 1992 bereikte de scoutsgroep een ledenaantal van 222 leden met een leidingploeg van 24 mensen. Rond deze periode werd er ook terug een jin-groep,17-jarigen die een extra jaar scoutswerking krijgen en eventueel ook wat ervaring kunnen opdoen in het leiding geven, opgericht.

Groepscomité

Door het feit dat de scoutsgroep succes bleef kennen, was er weer een tekort aan speel- en vergaderruimte. Voor de tweede maal werd er contact opgenomen met de ouders en de oud-scouts, en in juni 1995 werd de basis gelegd voor de oprichting van een groepscomité. Het groepscomité zou bestaan uit sympathisanten, oud-scouts, ouders en de groepsleiding en ze hadden tot taak om de scoutsgroep vooral op logistiek vlak te ondersteunen. Daarnaast is het groepscomité de vaste partner bij grotere evenementen en ook bij groepsweekends helpen zij graag mee voor de catering en de praktische organisatie.

Het scoutsplein werd volledig onder de loep genomen, er werd gemeten en gerekend en in maart 1996 nam Rotselaar definitief afscheid van de tramwagons. “Een vleugje nostalgie armer” was de titel van menig persbericht. Maar de scoutsgroep oordeelde dat een groot lokaal voor de jojo’s meer wenselijk was om de werking te kunnen verder zetten. Het groepscomité bouwde een nieuw jojo-lokaal en begin 1997 werd dit in gebruik genomen.

Naast het nieuwe lokaal werd er ook een nieuw speelterrein in gebruik genomen. Dankzij een gebruiksovereenkomst met het kerkfabriek van Rotselaar speelden de scouts vanaf dan ook op een terrein gelegen aan de Kapelstraat. Ondertussen werd er ook nagedacht om het materiaal veilig te kunnen opbergen en alle materiaal van kampen te stockeren. Twee garageboxen werden geplaatst en enkele jaren later werd er ook een mobiele container aangekocht, waarin alle sjorhout en het zwaardere kampgerief een plaats kreeg. Elke zomer kan je deze container zien vertrekken naar de kampplaats van de jojo’s en givers.

Tot voor enkele jaren hadden de scouts van Rotselaar de traditie om met elke tak/groep apart op kamp te gaan, ondertussen komt hier ook verandering in en hebben ze reeds tweemaal de ervaring van een groepskamp. De lokalen werden regelmatig verfraaid en ook het sanitair gedeelte kreeg een opknapbeurt. En ondertussen heeft ook de jingroep een vaste stek gekregen. Door de samenwerking met de gemeente en de buitenschoolse kinderopvang beschikken de scouts sinds vorig jaar over een kleine bergruimte en toiletten aan het speelterrein in de Kapelstraat.

Viering 90 jaar

De scoutsgroep heeft er een geslaagd weekend opzitten en er kwamen veel kijklustigen naar de festiviteiten. Er was ook het bezoek van Arthur Wouters, een oud-scout van 93 jaar die bij de opening de vlag hees en een scoutslied zong.

De oud-scouts maakten een replica van één van de tramwagons die vroeger op het scoutsplein stonden. Een perfecte kopie, die zorgde voor ettelijke nostalgische reacties.

Lees meer over