Rotselaar keurt ambitieus mobiliteitsplan goed

22 december 2021 | 10u24 | Gepost door annpeeters
fiets

Zopas keurde de gemeenteraad van Rotselaar het gemeentelijk mobiliteitsplan goed. Het mobiliteitsplan is het resultaat van twee jaar intensieve samenwerking tussen de gemeente, adviesbureau TRIDÉE en tientallen participerende inwoners. Met dit ambitieuze plan worden de visie en acties uitgestippeld om de mobiliteit in de gemeente veiliger en duurzamer te maken in de komende tien jaar.

De afgelopen twee jaar werd in drie fases een nieuw mobiliteitsplan samengesteld. TRIDÉE, een adviesbureau voor duurzame mobiliteit, en de gemeentelijke dienst Mobiliteit onderzochten de Rotselaarse verkeersveiligheid. Daarvoor werden in elke fase ook de relevante adviesraden, de gemeenteraadscommissie mobiliteit en inwoners geraadpleegd. Op die manier kwamen ze samen tot een grondig en gedragen mobiliteitsplan.

Participatietraject

Elke inwoner komt dagelijks in aanraking met mobiliteit. Daarom besliste de gemeenteraad bij het begin van het project om zoveel mogelijk inwoners op een laagdrempelige manier bij elke fase te betrekken. Tijdens de verkenningsfase kwamen ongeveer 200 inwoners naar vier verschillende participatiemomenten om hun visie op en de knelpunten van mobiliteit in kaart te brengen. Via het digitale participatieplatform ‘maakjebuurtmee’ werden de ideeën gebundeld en participeerden nog eens 233 inwoners.

Alle bezorgdheden werden onderzocht en in februari 2021 werden de participanten via het platform en een online participatiemoment ingelicht over de onderzoeksresultaten. Tijdens een laatste participatiemoment in oktober 2021 werd het voorstel voor het mobiliteitsplan gepresenteerd en gaven een 35-tal deelnemers hun feedback op de prioriteiten. Het werd duidelijk dat veilige schoolomgevingen, verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers en handhaving van verkeersregels prioriteit zijn voor inwoners.

De mobiliteitsshift

De praktische ervaring van inwoners in combinatie met de theoretische kennis en studies van het adviesbureau resulteerden uiteindelijk in een actieplan waarin meer dan honderd concrete acties staan ter verbetering van de mobiliteit in Rotselaar. Dat maakt het mobiliteitsplan ambitieus, maar ook voldoende realistisch om uit te voeren in de praktijk. Een combinatie van visie en daadkracht.

Het mobiliteitsplan brengt ook de modal shift of mobiliteitsshift in de praktijk. Fietsgebruik stimuleren door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is een topprioriteit voor het gemeentebestuur in deze beleidsperiode. In het mobiliteitsplan wordt dat nog eens extra in de verf gezet. Net als een aantrekkelijke dienstverlening van het openbaar vervoer, een vlotte doorstroming van de hoofdverkeersassen en de leefbaarheid van woonbuurten.

Veilige schoolomgevingen

Een van de speerpunten van het mobiliteitsplan is de focus op verkeersveilige schoolomgevingen, waarbij er veel aandacht is voor de kwetsbare weggebruikers. Zo zal de verkeersveiligheid aan Het Nest, De Klinker en De Straal op korte termijn aangepakt worden. Op middellange termijn volgen ook De Rank en het Montfortcollege bij de heraanleg van de Aarschotsesteenweg door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Leefbare woonomgeving

Ook het verschil tussen verblijfsgebieden en verkeersassen speelt een prominente rol. Die verblijfsgebieden zijn voornamelijk woonzones en worden in het plan concreet uitgetekend. In die gebieden wordt ingezet op lokaal verkeer en wordt met concrete acties meer stap- en fietsveiligheid gecreëerd. Het mobiliteitsplan haalt doorgaand verkeer weg uit die verblijfsgebieden en stuurt dat verkeer naar de grote verkeersassen, waar het wegbeeld aangepast is aan druk autoverkeer.

“We willen van woongebieden echte verblijfsgebieden maken” zegt Carine Goris, schepen van mobiliteit, “de snelheden in deze gebieden moeten naar beneden, verplaatsingen per fiets en te voet moeten veiliger en comfortabeler en we willen enkel lokaal autoverkeer in die gebieden. Om autoverkeer vlot te laten verlopen, willen we auto’s zo snel mogelijk naar de verkeersassen leiden. Dat alles bereiken we met circulatie- en snelheidsmaatregelen en infrastructurele ingrepen als versmallingen, poorteffecten en veilige oversteekplaatsen.”

Een plan van en voor iedereen

In het mobiliteitsplan is er ook aandacht voor efficiënt vervoersmanagement. Daarbij gaat het onder meer over een schoolroute- en trage wegenkaart, een duurzame toegankelijkheid van bedrijvenzones in het kader van woon-werkverkeer en heldere signalisatie. Verder werkt de gemeente samen met De Lijn, de NMBS en Hoppin om het openbaar vervoer te versterken.

Zo vraagt het nieuwe mobiliteitsplan aan De Lijn om elke vijftien minuten een bus te voorzien naar Leuven-Centrum vanaf het Marc Muntenplein. Verder worden bestaande routes geoptimaliseerd en komt er een shuttle tussen Tremelo, Werchter en Haacht. Samen met de NMBS werkt de gemeente in Wezemaal aan een hernieuwde stationsomgeving en comfortabele, overdekte fietsenstallingen. De mobipunten van Hoppin moeten op hun beurt voor een aangename combinatie van openbaar vervoer en deelmobiliteit zorgen.

Ook handhaving, sensibilisering en regelmatige controles van de politie spelen een cruciale rol. “Verkeersovertredingen moeten kordaat bestraft worden” zegt mobiliteitsambtenaar Wim Billet, “daarbij ligt vooral de focus op schoolomgevingen, woonbuurten en de veiligheid van fietsers en wandelaars. Om de handhaving te verzekeren, zal de gemeente zwaar investeren in flitscamera’s, trajectcontroles en snelheidsindicatieborden. Een correcte naleving van de wegcode en de gepaste handhaving bij overtredingen, vormen de hoeksteen van het mobiliteitsplan.”

Aan de slag

De komende jaren zal het plan, in samenspraak met bewoners, concreet uitgewerkt worden. Daarvoor is de komende vier jaar al een budget van meer dan 10 miljoen euro voorzien. De gemeente heeft echter niet gewacht op het mobiliteitsplan om actie te ondernemen. Zo waren er dit jaar nog verbeteringswerken aan fietspaden, kreeg deelmobiliteit een boost met Blue-bikes aan Wezemaal-Station en Cambio-deelwagens in Wezemaal en Rotselaar en werd een eerste deel van de fietssnelweg F25, tussen de Abdijlaan en station Wezemaal, in gebruik genomen.

Lees meer over