Rock Werchter: bijzondere aandacht voor alternatieve mobiliteit, afval, groene stroom, lokaal eten en toegankelijkheid

Rock Werchter

Al jarenlang investeert de festivalorganisatie in het verduurzamen van haar activiteiten. Rock Werchter kiest voor actie en stelt duidelijke doelen.

Tienduizenden festivalgangers en duizenden medewerkers verplaatsen zich naar Rock Werchter met minimale impact op het milieu. Het festival biedt alternatieven voor de auto, zoals gratis treinreizen, nachttreinen, pendelbussen, gratis beveiligde fietsenparkings aan de festivalweide en gratis park+bike parkings op maximaal 15 minuten fietsen naar één van de fietsenstallingen nabij het festival. De auto wordt niet gebannen, echter ook niet gepromoot. Wie wil parkeren op één van de festivalparkings dient op voorhand een parkingticket te kopen. Carpoolen wordt sterk aangeraden.

Afval

Er wordt ingezet op recycling en het verminderen van afval, met beloningen voor festivalgangers die helpen met recycling. Eten wordt geserveerd in kartonnen bordjes en plastic rietjes zijn al jaren gebannen. Per afvalstroom zijn er specifieke vuilbakken. 

Wie op The Hive of The Hive Resort verblijft ontvangt bij de check-in een recycle kit met daarin een zak voor restafval en een PMD-zak alsook uitleg omtrent sorteren. Enthousiaste opruimers worden beloond.

Windturbine

Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. De ​ backstage draait vanaf de eerste dag van de opbouw op groene stroom van lokale energieopwekkers. Er wordt gebruik gemaakt van hybride oplossingen en een windturbine. Aan de ingang van het Festivalpark zal een grote mobiele zonne-installatie van 170m2 zonne-energie voorzien. 

Lokale alternatieven

Lokale en duurzame producten worden gebruikt in catering en merchandise. 

Vrijwilligers

Meer dan 10.000 vrijwilligers van meer dan 180 verenigingen werken tijdens de festivals mee. Aan de bars, in de ecoteams, op de parkings en campings. De verenigingen krijgen daarvoor een mooie vergoeding. Gelden die geïnvesteerd worden in clublokalen van jeugdverenigingen, verfraaiingen van scholen, materiaal voor sportclubs en meer. Rock Werchter neemt zo een actieve maatschappelijke rol op.

Diversiteit en inclusie

Rock Werchter heeft ook aandacht voor diversiteit, inclusie en veiligheid. Samen met Inter worden grote inspanningen geleverd om de festivals toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. 

De communicatiecampagne 'Werchter Rocks Green' moedigt iedereen aan om bij te dragen aan een duurzamer festival. Festivalgangers en crew krijgen concrete tips om mee te werken aan een groener Werchter.

Lees meer over