Nieuwe overeenkomst verzekert toekomst Rock Werchter

28 september 2022 | 10u46 | Gepost door annpeeters
Twee miljoen euro voor bouw nieuwe kleuterschool en kinderopvang

De gemeenteraden van Rotselaar en Haacht keurden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ goed, die de toekomst van de Werchterse festivals verzekert en duurzaam verankert in de omgeving.

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ willen de partners provincie Vlaams-Brabant, gemeente Rotselaar, gemeente Haacht, Live Nation Festivals NV, vzw Altsien en Werchter Park bv de positieve structurele samenwerking evalueren en vernieuwen. De overeenkomst kadert in de uitvoering en de naleving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rock Werchter’.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden tal van specifieke maatregelen opgenomen. Concreet wordt het kader om evenementen te organiseren minder gecompliceerd. Trends in de festivalsector ontwikkelen zich razendsnel en deze overeenkomst moet toestaan dat de organisator in de toekomst kan inspelen op nieuwe tendensen.

Belangrijk evenwicht

De overeenkomst zorgt ervoor dat de toekomst van de festivals in Werchter verzekerd is, maar steeds met respect voor de omgeving, de draagkracht en leefbaarheid van de buurt. Dat evenwicht is heel belangrijk. Daarbij wordt een maximum bepaald van in totaal 7 festivaldagen en 5 campingnachten. Ook op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid wordt tegemoet gekomen aan actuele bekommernissen. De organisatoren van de campings worden daarbij aangezet om bijkomende inspanningen te doen voor afvalreductie op de campings. Een plan hiervoor wordt voor het festival voorgelegd aan de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht.

Verdere ontwikkeling landschapspark

Het aangelegde landschapspark staat doorheen het jaar open voor recreatie en natuurbeleving. Inwoners, bezoekers en verenigingen kunnen hier nu al fietsen, wandelen en recreëren. Werchter Park bv zal dit landschapspark, het grootste in de regio, de komende jaren nog uitbreiden en verder duurzaam inrichten. Zo garanderen we een prachtig landschapspark dat ter beschikking wordt gesteld van onze inwoners, zodat iedereen kan genieten van natuurbeleving in deze unieke omgeving.

Draagvlak en overleg

“De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zorgt nu voor een nieuw kader zodat de muziekfestivals ook in de toekomst in onze gemeente kunnen blijven plaatsvinden en dit met respect voor de omgeving”, aldus burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters (CD&V). “De muziekfestivals zetten onze gemeente op de kaart, bieden een grote culturele meerwaarde voor de inwoners en zijn bijzonder belangrijk voor het lokale verenigingsleven.”

“Deze overeenkomst is er gekomen in consensus en onderstreept nogmaals het belang van draagvlak en leefbaarheid voor de buurt. Steeds een hele uitdaging, maar door te luisteren naar mekaar kunnen we bijsturen waar nodig”, aldus de burgemeester van Haacht, Steven Swiggers (Open Vld).

“Deze samenwerkingsovereenkomst creëert opnieuw rechtszekerheid voor alle betrokken partijen, wat toch wel essentieel is voor evenementen van deze omvang”, zegt Jan Spooren, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. “Bovendien zijn we overeengekomen om de verschillende facetten van de overeenkomst jaarlijks grondig te evalueren en indien nodig bij te sturen. Ik wil uitdrukkelijk de twee burgemeesters en de festivalorganisatoren bedanken voor hun constructieve houding tijdens de onderhandelingen”, aldus nog de gouverneur.

werchter

Lees meer over