Burgerbeweging 'anders' vraagt referendum over fusie in Rotselaar, burgemeester is duidelijk: "Geen nood aan"

Rotselaar
Een enthousiaste groep inwoners uit Rotselaar organiseert een petitie voor een referendum. Onder de naam van burgerbeweging 'anders' vragen ze het gemeentebestuur om een referendum te organiseren rond gemeentelijke fusies. "Zo krijgt elke inwoner vanaf 16 jaar de kans om zich uit te spreken met welke buurgemeenten Rotselaar fusiegesprekken moet opstarten of dat ze dat vooral niet moet doen", klinkt het. Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) ziet het voorstel niet zitten.

"Vlaanderen wil af van ‘kleine’ gemeenten en ziet dorpen graag fusioneren tot grotere gehelen van minimum 50.000 inwoners. De fusies die nu op til zijn treden allemaal in werking op 1 januari 2025. Een belangrijk voordeel voor gemeenten die vrijwillig samensmelten, is dat Vlaanderen hen financieel beloont. Maar deze periode van vrije keuze lijkt stilaan voorbij. Het ziet ernaar uit dat Vlaanderen na 2024 gemeenten zal verplichten, zoals dat ook gebeurde in 1977", zo legt burgerbeweging 'anders' uit.

"Gemeente Rotselaar is officieel niet betrokken in een fusietraject. Het gemeentebestuur neemt een afwachtende houding aan. En toch vinden inwoners die zich verenigen in burgerbeweging anders dat geen goede houding. Een dorp maak je samen en we willen weten in welk dorp de inwoners van Rotselaar willen wonen in 2030. Als deelgemeente van Aarschot of Leuven of als een gemeente die fusioneert met een andere landelijke buurgemeente? Of moet Rotselaar zelfstandig blijven en geen gesprekken opstarten?", zo vragen ze zich af.

"Het is belangrijk te weten wat de inwoners hierover denken én met hen in open dialoog te gaan. Met dit referendum voorkomen we dat een eventuele fusie boven ons hoofd, in achterkamers of in Brussel wordt beslist.  Burgerbeweging anders nodigt inwoners uit om de petitie mee te ondertekenen. Door te tekenen geven ze zichzelf en andere inwoners van de gemeente Rotselaar de kans om hierover hun mening te geven. De petitie tekenen kan via www.ikbeslismee.be", zo klinkt het bij de leden van 'anders'.

Burgemeester Jelle Wouters is het hele idee van de gemeentelijke fusie niet genegen. "Ik vind het vreemd om tot een volksraadpleging over te willen gaan want er is in Rotselaar geen sprake van een gemeentelijke fusie of van enig plan of voornemen voor een gemeentelijke fusie. Er zijn hierover geen formele of informele gesprekken met omliggende steden of gemeenten. Integendeel, het gemeentebestuur van Rotselaar is geen voorstander van een gemeentelijke fusie. Het voornemen van een fusie is ook niet opgenomen in het gemeentelijke beleidsplan. Rotselaar heeft geen nood aan een bestuurlijke schaalvergroting. De gemeente is met haar grondgebied van 37 km², haar centrale ligging en met meer dan 17.675 inwoners voldoende groot en slagkrachtig", meent Wouters.

"Van de inwoners krijgen we hierover trouwens dezelfde boodschap: een fusie is vandaag voor Rotselaar geen optie. De partij ‘anders’ stuurt nu aan op een fusie en heeft al meermaals, ook in de gemeenteraad, het idee van een gemeentelijke fusie ter sprake gebracht. ‘anders’ startte hierover ook een politieke campagne waarbij ze een fusie van Rotselaar met omliggende steden, zoals Aarschot of Leuven, als een valabele optie beschouwt. Indien 3.000 inwoners hierin zouden meegaan en een volksraadpleging vragen, zal de gemeente een referendum organiseren. Een referendum is echter duur en vraagt veel tijd en energie van de gemeentelijke diensten. Dit terwijl er vandaag andere noden zijn waar onze inwoners wel van wakker liggen. Laat ons vandaag eerst die prioriteiten aanpakken", besluit Wouters.

Lees meer over