Belangrijke werken van start in de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode

wegenwerken rotselaar
Vanaf 3 augustus start Aquafin, beheerder van de waterzuivering, belangrijke werken in de Vakenstraat, de Steenweg op Gelrode (van de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan) en de zijstraten Vijverstraat en Kleistraat. Tegelijkertijd worden deze straten verkeersveiliger aangelegd en krijgt ook de aansluitende Hellichtstraat nieuwe fietspaden. Het project zal in totaal zo’n veertien maanden duren.

De werken hebben als doel het afvalwater te scheiden van het regenwater. Het afvalwater van deze straten, maar ook van onder meer de Heikantberg, wordt via het nieuwe rioleringsstelsel opgevangen en getransporteerd naar het waterzuiveringsstation. De zuivering van afvalwater staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Een gescheiden rioleringsnetwerk zorgt ervoor dat het regenwater wordt gebufferd, naar de waterlopen wordt afgevoerd en dat het afvalwater wordt gezuiverd. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit en propere rivieren en beken.

Zo veel mogelijk werken combineren

Tijdens de werken is de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode onderbroken voor doorgaand verkeer. De omleiding voor gemotoriseerd bovenlokaal verkeer loopt via de Nieuwebaan, Provinciebaan en Aarschotsesteenweg. Plaatselijke handelaars en Sportoase ‘de Meander’ blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar voor klanten en bezoekers. De verschillende fietsverbindingen, zoals het Meanderspad, blijven steeds toegankelijk.

"Omdat werken onvermijdelijk ongemak en hinder met zich meebrengen, worden verschillende werken in een bepaalde zone zo veel mogelijk samen uitgevoerd. De gemeente maakt van deze rioleringswerken gebruik om de straat opnieuw aan te leggen en te verbeteren, met de focus op veiligheid, verkeersleefbaarheid en fietscomfort", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Carine Goris (CD&V).

De afgelopen weken werden al voorbereidende werken uitgevoerd in de Vakenstraat. Dit is belangrijk, omdat de eigenlijke rioleringswerken dan direct na het bouwverlof (vanaf 3 augustus) kunnen starten en er op die manier minder tijd verloren wordt in de natte herfst- en wintermaanden.

Nieuwe fietspaden voor de Hellichtstraat

Tegelijk met de rioleringswerken in de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode, worden ook de fietspaden in de Hellichtstraat vernieuwd. Het gaat om een extra zone van anderhalve kilometer. Langs het volledige traject van zeven kilometer wordt zo op korte termijn veertien kilometer aan fietspaden vernieuwd.

“Op die manier blijft het gemeentebestuur de fietsinfrastructuur verbeteren, met als doel om inwoners aan te moedigen om meer verplaatsingen met de fiets te doen. De aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is een belangrijk speerpunt voor deze beleidsdoelstelling”, besluit schepen Goris.

Lees meer over