Afval waterschade gratis op het recyclagepark op vertoon van ‘attest’

waterellende wingepark
Inwoners van Rotselaar die waterschade hebben geleden kunnen tot en met 31 juli 2021 met hun inboedel en huisraad die beschadigd is door de wateroverlast gratis terecht op het recyclagepark. Betrokken inwoners krijgen in de loop van deze namiddag een attest in de brievenbus.

EcoWerf heeft aan al haar gemeenten de mogelijkheid geboden dat inwoners die door wateroverlast zijn getroffen gedurende een bepaalde periode gratis goederen (grof afval) kunnen binnenbrengen in de recyclageparken. Elke gemeente kan zelf beslissen wanneer en hoe ze dat organiseren.

In Rotselaar moet men hiervoor over een attest beschikken. Dit attest moet je voorleggen aan de parkwachter bij je bezoek aan het recyclagepark.
De gemeente heeft bij de bedeling van de attesten een eerste inschatting gemaakt van de getroffen adressen op basis van de vaststellingen dit weekend. 
Heb je waterschade aan je inboedel of huisraad, maar ontving je geen attest? Stuur een mail naar omgeving@rotselaar.be. De gemeente bezorgt dan het nodige attest.

In totaal gaat het om een 150-tal gezinnen. 

Lees meer over