Water uit suikerbieten ingezet om watersport en nieuw strand te creëren in Goetsenhoven

11 April 2022 | 19u21 | Gepost door redactie
Watervelden
De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces, te hergebruiken. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat tevens een energiepark en recreatiepark zal omvatten,wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. Het officiële startschot werd vandaag, op maandag 11 april, gegeven met de ondertekening van een charter met specifieke doelstellingen door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de betrokken partners. 

“We willen de droogteproblematiek in Vlaanderen proactief aanpakken en het wateraanbod verruimen met behulp van nieuwe bronnen, zoals bietenproceswater, en dankzij innovatieve technieken,” klinkt het bij Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken en Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. “De procedures zullen nog wel even duren en daarna kan men wel vijf jaar rekenen voor de realisatie van het project. Belangrijk is dat de neuzen alle in dezelfde richting wijzen”.

Lees verder onder de foto

Watervelden
Veel belangstelling voor de uiteenzetting van het project

400 Olympische zwembaden

Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar suiker opnieuw en opnieuw. Toch vloeit er  elk jaar uiteindelijk nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit gezuiverd water naar beken en rivieren.  Met het project komt daar verandering in. “We gaan volop voor een duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het integrale watersysteem”, voegt Jan Ingels toe.

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad: de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie. Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. “Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is,” volgens Hans Goossens. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep, die zo kan inzetten op brondiversificatie. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.

Lees verder onder de foto

Watervelden
Het water gaat van de fabriek naar de vliegbasis

Zonnepanelen, strand, watersport en vliegen

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en socio-cultureel vlak en zal de tewerkstelling een boost geven. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe. De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden opportuniteiten voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Ook de huidige activiteiten op het terrein, zoals die van de vliegclub, blijven behouden. De nieuwe berm van de pijpleiding en het nieuwe domein worden een trekpleister voor fietsers en wandelaars en verbindt naadloos het Tiense stadscentrum met het domein. Dit biedt  nieuwe kansen voor zacht toerisme en evenementen voor de Tiense regio.

Lees verder onder de foto

Watervelden
De ondertekening van het charter door de minister

Ondertekening Charter

Op 11 april gaven Minister Zuhal Demir en de strategische partners het startschot van dit ambitieuze project, met de ondertekening van het charter met doelstellingen.  "Circulair watergebruik is één van de speerpunten van de Blue Deal waarmee we Vlaanderen weerbaarder willen maken tegen de gevolgen van droogte en wateroverlast. Tiense Suiker is een begrip in Vlaanderen. Bij hun productieproces komt er jaarlijks zo’n 1 miljard liter water vrij uit de bieten, dat ze momenteel gezuiverd in de Gete lozen. Vandaag slaan we de handen in elkaar met verschillende partners om dat 'bietenwater' maximaal te hergebruiken in de landbouw, voor recreatie en zelfs als drinkwater. Zo verminderen we de druk op het grondwater dat in de regio rond Tienen in periodes zonder regenval snel onder druk komt te staan en verzekeren we onze drinkwatervoorziening", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dit project is een samenwerking van de Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep, de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, Voka, Fevia Vlaanderen en de Boerenbond.

(Foto's © Rimanque Architecten en Studio D)

Watervelden
Waterbehandeling op Tiense Watervelden
Watervelden
Strand en watersport aan bufferbekkens