"Vrouwen zoals gij moeten geen kinderen krijgen": onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag drijft politie in het nauw

20 maart 2023 | 11u31 | Gepost door redactie
Politie

Peis en vree is al even ver te zoeken in de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen. Pesterijen, homofoob gedrag, een verziekte sfeer zouden er regeren. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst. Zij lieten weten dat bijna 20 procent van de agenten daar al te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag, vooral door cheffen.

Het rapport van de dienst kwam er na meerdere klachten tegen de leiding van de betreffende politiezone. Alle 64 personeelsleden van de zone werden bevraagd, 48 onder hen reageerden effectief.

Daaruit blijkt dat 1 op 5 personeelsleden de voorbije zes maanden geconfronteerd werd met grensoverschrijdend gedrag. “Zottin, rijp voor de psychiater, salonrechercheur,... Je krijgt het allemaal te horen, en het liefst met iedereen erbij”, getuigden agenten aan HNB.

Eén resultaat valt op: 19 procent van het personeel werd het voorbije half jaar met grensoverschrijdend gedrag, van wie 15 procent als slachtoffer en 4 procent als getuige. Het komt wekelijks voor. In 90 procent van de gevallen zijn leidinggevenden hiervoor verantwoordelijk, in 10 procent collega’s. 

Korpschef Wim D'haese zou een deel van de dagelijkse leiding in handen van drie personen leggen. Eén vrouwelijke commissaris als adjunct, en twee inspecteurs. Vooral zij zouden aan de oorzaak van de problemen liggen. Zij worden Peppie en Kokkie genoemd, omdat ze al drie keer gebuisd zijn voor hun examen van hoofdinspecteur. Maar volgens het onderzoek zijn het vertrouwelingen van de korpschef. En de problemen lijken ver te gaan.

Een lesbische politievrouw die bij haar vriendin wou zijn toen die een vruchtbaarheidsbehandeling onderging, kreeg geen verlof. Eén van de twee inspecteurs zou de weigering als volgt gemotiveerd hebben: “'Vrouwen zoals gij moeten geen kinderen krijgen'. Daarop werd een eerste klacht voor grensoverschrijdend gedrag ingediend. Een andere politievrouw, die bij haar zoon wou zijn omdat die een operatie moest ondergaan, werd eveneens een dag verlof geweigerd. Ook zij diende na verschillende andere pesterijen een klacht in. De afgelopen twee jaar hebben ruim twintig mensen het korps verlaten. “Verschillenden zijn gewoon gestopt met de politie, omdat ze gedegouteerd zijn", linkt het.

Politievakbond ACV, dat een aantal slachtoffers groepeert, bevestigt de malaise in het korps.

De zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen wordt al negen jaar geleid door korpschef Wim D’haese. Hij vindt het 'heel spijtig' dat het rapport naar de pers gelekt is.

“De drie geviseerden kunnen een korps goed laten draaien. De pestklachten over het geweigerde verlof voor de beide politievrouwen? Ongegrond naar mijn mening. Ik heb die homofobe uithaal ook nooit op papier zien staan. Ik ben daarover heel voorzichtig. Bovendien zijn er ook klachten tegen verschillende klagende korpsverlaters. Ik heb de indruk dat het probleem opgepookt wordt door één bepaalde vakbond”, reageerde korpschef D’haese aan HNB.

Opmerkelijk: D’haese vertrekt binnenkort naar Comité P., het orgaan dat moet toezien op de goede werking van de politiediensten. 

Lees meer over