"Vrijdag is de dag van de inbreker": aantal inbraken stijgt met elf procent in de politiezone Lubbeek

geld

In de politiezone Lubbeek bestaande uit Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek telde voor 2023 135 inbraken. Dat zijn er 17 stuks meer dan de 118 inbraken in 2022 gepleegd.

“We kunnen niet omheen het feit dat we een aantrekkelijke zone zijn voor inbrekers, zowel door het hogere gemiddeld inkomen van onze inwoners als door de vele ontsluitingswegen die een vlucht richting autosnelweg makkelijk maken. Voor 2023 stopte de teller van de inbraken op 135. Daarmee noteren we een stijging van 11 procent ten opzichte van 2022”, zo wisten ze bij de politiezone Lubbeek te vertellen. Het grootste deel van de inbraken, 84 procent, vindt plaats in een woning. De overige in een winkel, horecazaak, tuinhuis of bedrijf. November en december 2023 waren de 'drukste maanden' met respectievelijk 25 en 26 inbraken. Juni en juli 2023 telden beiden het minste feiten met telkens vier.

“Deze gegevens hoeven niet te verbazen. Traditiegetrouw zijn de lente- en zomermaanden erg kalm op het vlak van inbraken en proberen inbrekers vooral hun slag te slaan tijdens de donkere maanden. Zo kregen we tijdens de twee laatste maanden van het jaar niet minder dan 51 inbraken te verwerken. De wintermaanden misten duidelijk hun effect niet, ondanks gerichte patrouilles en het samenstellen van extra fenomeenteams”, wist de korpschef van de politiezone Lubbeek, Walter Vranckx.

Wanneer we de opdeling per dag bekijken zien we dat vrijdag de grootste risicodag is. De gemeente Lubbeek was in 2023 koploper wat de inbraken betreft. Met 46 feiten neemt de gemeente 35 procent van de inbraken voor haar rekening. Bierbeek en Holsbeek volgen met respectievelijk 32 en 30 inbraken op jaarbasis. Boutersem sluit met 27 inbraken het rijtje af.

Bij 73 procent van de inbraken wordt de woning betreden. Dit is exact evenveel als in 2022. De politiezone kan al enige tijd beroep doen op een vrijwillige diefstalpreventiemedewerker. Ook in het korps is een inspecteur opgeleid als diefstalpreventieadviseur. Samen verleenden zij 13 adviezen in 2023. Een advies over de veiligheid van uw woning is gratis en kan eenvoudig aangevraagd worden door een mail te sturen naar pz.lubbeek@police.belgium.eu

De politiezone Lubbeek gelooft in de kracht van preventie en ze willen daar ook op inzetten. Zo werkten ze actief mee aan de opstart van een aantal buurtinformatienetwerken. Een BIN of buurtinformatienetwerk is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, waarbij uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel. Bij verdachte handelingen kan het netwerk geactiveerd worden. Op dit moment zijn er zeven BIN’s actief in onze politiezone, verspreid over de gemeenten Bierbeek, Boutersem en Lubbeek.
 

tuin nacht

Lees meer over