Verbinding Kerkom met Lubbeek wordt aangepakt

11 januari 2023 | 11u23 | Gepost door christian.henn…
De Malendriesstraat aan de Boskouterstraat (Foto Google Maps)

Voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden in de Malendriesstraat, het gedeelte vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek, werd er reeds in 2010 een project opgestart, maar dat werd om diverse redenen uitgesteld. De werken zullen dit najaar starten. Op dinsdag 24 januari organiseert de gemeente Boutersem hierover vanaf 19 uur een infomarkt in de Boerenzaal van Kerkom.

Voor deze werken werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten door Boutersem met Aquafin, Fluvius en de gemeente Lubbeek. Om verschillende redenen werden deze plannen uitgesteld. Er werd onder meer voorrang gegeven aan de wegenis- en infrastructuurwerken in de Boskouterstraat en een ander gedeelte van de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg in Kerkom.

De grond- en innameplannen zijn klaar en zullen worden voorgesteld aan de bevolking, in het bijzonder aan de aanpalende eigenaars en omwonenden. Naast de wegenwerken worden er ook werkzaamheden voorzien ter voorkoming van wateroverlast.

Schepen voor Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA): “Op de infomarkt zal alles duidelijk worden, maar het is zeker de bedoeling de werken dit najaar te starten. Er zal vooral aan de zijkant van de weg gewerkt worden, vandaar dat misschien alternerend verkeer zal mogelijk blijven tussen Kerkom en Lubbeek, maar dat moet nog uitgewerkt worden. Als er een omleiding komt zullen we dat zeker overleggen met Lubbeek.”

Lees verder onder de foto

Malendriesstraat Boutesem
De Malendriesstraat op de grens van Boutersem en Lubbeek (Google Maps)

Twee infomarkten

De gemeente Boutersem organiseert een informatiemarkt op dinsdag 24 januari in de Boerenzaal in Kerkom  aan de Malendriesstraat 51. Deze is doorlopend toegankelijk van 19  tot 21 uur. De plannen kunnen in detail bekeken worden, maar in deze fase van het project kunnen er nog geen praktische vragen aangaande start van de werken, zoals de duur van de werken en mogelijke omleidingen,  beantwoord worden. Hiertoe zal net voor de start van de werken opnieuw een infomarkt georganiseerd worden. Na deze eerste infomarkt volgt het openbaar onderzoek.

Lees meer over