Politiezones HerKo en Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen onderzoeken samenwerking

Verkeerscontrole
De politiezones van Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen (BHK) en Herent/Kortenberg (HerKo) gaan onder begeleiding van de gouverneur van Vlaams-Brabant onderzoeken hoe zij in de toekomst de handen in elkaar kunnen slaan. Wordt het een fusie of eerder een intensieve samenwerking? Een studie zal het uitwijzen. De schaalgrootte van de lokale politiezones, zoals deze met de politiehervorming in 2001 werd uitgetekend, blijft onderwerp van debat.

De politiezones BHK en HerKo hebben de laatste jaren enkele punctuele samenwerkingen uitgewerkt die een meerwaarde betekenen voor de werking van beide zones. Vanuit deze vaststelling willen de politiezones BHK en HerKo, onder begeleiding van de gouverneur van Vlaams-Brabant, nagaan welke verdere samenwerkingsmogelijkheden er allemaal zijn. Een effectieve fusie is daarbij één van de opties. Concreet betekent dit dat de beide politiekorpsen aan de slag gaan om na te gaan op welke manier er nog efficiënter en effectiever om kan worden gegaan met de beschikbare mensen en middelen, en op welke manier de inwoners een nog betere dienstverlening kunnen krijgen.

De voorzitster van het politiecollege Herent-Kortenberg, Alexandra Thienpont (CD&V), onderschrijft deze boodschap: “Met de haalbaarheidsstudie die zal worden uitgevoerd, willen we in de eerste plaats kijken op welke manier de dienstverlening van de politie aan de bevolking beter kan worden. Dit is en blijft ons eerste en voornaamste doel. We moeten optimaliseren waar het kan, maar enkel en alleen wanneer dit een vooruitgang betekent. Dit is ook het uitgangspunt dat centraal staat in de oefening die we de komende maanden zullen maken", zegt ze.

Dat beide politiezones elkaar vinden, hoeft niet te verwonderen. Er is uiteraard het geografische aspect, de twee politiezones grenzen aan elkaar, maar er is voornamelijk de samenwerking die vandaag al bestaat. “De twee politiekorpsen kennen elkaar”, zegt Steven Swiggers, voorzitter van het politiecollege Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen (Open Vld). “Er wordt vandaag samengewerkt voor de opvang van slachtoffers, er is een gemeenschappelijke inzet om andere korpsen te versterken bij ordediensten en ook bepaalde permanentie- en wachtrollen worden door medewerkers van de beide korpsen ingevuld. De samenwerking is er dus al punctueel, de studie zal nu moeten aantonen wat het kan betekenen als we die samenwerking gaan intensifiëren.“

In een eerste tijd zal elk korps bepaalde organisatorische en structurele aspecten van haar werking zeer gedetailleerd in kaart brengen. Gebaseerd op dit onderzoek zal dan moeten blijken in welke mate de twee korpsen elkaar kunnen vinden en hoe er met verenigde krachten antwoord kan worden geboden op de vele uitdagingen. Het resultaat van de studie wordt verwacht tegen december 2023.

Lees meer over