Politie vindt opgerold drugslab terug in Pellenberg

De Pinoutstraat op de grens van Pellenberg en Lovenjoel

In 2023 werden 106 processen-verbaal opgesteld inzake drugs, de overgrote meerderheid (93) hiervan werd opgesteld voor het bezit van drugs. In 2021 waren dat er nog 140, in 2022 waren dat er 111. Op de grens van Lubbeek met Bierbeek werd een grote dumpingplaats gevonden.

“Drugs is een typisch voorbeeld van “haalcriminaliteit”: hoe meer je werkt op drugs, hoe meer je vindt. In die zin zijn de cijfers rond drugs steeds relatief: ze zeggen vaak meer over de tijd die aan het fenomeen drugs kan besteed worden dan wel over het voorkomen van de problematiek. De aanpak van drugscriminaliteit is een prioriteit binnen onze politiezone. We willen het fenomeen integraal aanpakken, maar ook ketengericht. Dus niet enkel gericht op het aanpakken van de dealers, maar ook inzetten op preventie. Want erg vaak zien we dat drugs en druggebruik ook voor andere criminaliteitsvormen zorgen, denk aan gevaarlijk rijgedrag, maar ook vormen van intrafamiliaal geweld die worden versterkt door druggebruik", klonk het bij de politiezone Lubbeek die bestaat uit Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek. 

Verder werden er pv’s gemaakt voor drugshandel, fabricatie, gebruik, ... maar ook bijvoorbeeld voor dumping van drugsafval. Zo werden er op 14 juni 2023 aan de Ganzendries op de grens van Pellenberg met Lovenjoel de resten van een opgerold drugslabo ter productie van synthetische drugs teruggevonden. Er werden over tientallen vierkanten meters verschillende jerrycans en vaten met daarin 15 liter zuurhoudende producten gevonden. Er werden ook meterslange plastic buizen aangetroffen.

“Illegale drugsproductie is ook in Vlaams-Brabant een stijgend fenomeen dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Denk aan woningbranden door een cannabisplantage of spelende kinderen die chemisch drugsafval ontdekken. De productie van drugs brengt nare gevolgen met zich mee. Een eenvoudige melding van een verdachte situatie draagt misschien bij tot het succesvol afronden van een grootschalig onderzoek. Burgers die een vermoeden hebben van het bestaan van een cannabisplantage, drugslabo of drugsafval, kunnen dit sinds mei 2023 melden op het drugsmeldpunt. De anonimiteit staat altijd centraal”, wist Lubbeekse korpschef Walter Vranckx. "Het is typisch dat zulk afval gedumpt wordt in natuurgebieden waar er enkel wandelaars langskomen. 

Lees meer over