Korpschef van PZ Getevallei Stephan Gilis ziet opschorting met vier maanden verlengd

Gillis
De opschorting van de korpschef van PZ Getevallei Stephan Gilis werd met vier maanden verlengd tijdens een hoorzitting. Dat gebeurde in afwachting van een opgestart tuchtonderzoek. Noch zijn advocaat, noch Gilis begrijpt het.

“Het feit alleen al dat een hoorzitting plaats vindt op de laatste dag van de schorsing, kan men automatisch het vervolg al raden,” begint advocaat Rob Trips. “Maar wat nog erger was, is dat er een deurwaarder aanwezig was die volledig onverwachts een inleidend tuchtverslag van de minister van Binnenlandse Zaken betekend heeft aan mijn cliënt. Daar waren wij totaal niet van op de hoogte. Blijkbaar heeft het politiecollege, dat de gewone tuchtoverheid is voor lichte tuchtfeiten, het dossier per brief overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dat gebeurt enkel wanneer het politiecollege van oordeel is dat er een zware tuchtstraf dient opgelegd te worden. Dergelijke tuchtsanctie wordt gedurende vijf jaar in het persoonlijke dossier van de persoon bewaard."

Volgens de advocaat is er strafrechtelijk niets aan de hand, omdat de aanklacht geseponeerd werd. "Maar wat bijzonder is, is dat ze dezelfde feiten, namelijk aantasting van de seksuele integriteit en seksisme in openbare ruimte, nu ook zonder enig bewijs gebruiken in het tuchtdossier. Ze hebben er zelfs al een voorstel van strafmaat opgezet, namelijk een schorsing van drie maanden. Deze staat los van de al lopende preventieve schorsing die nu verlengd werd."

Volgens advocaat Rob Trips maak je mensen op deze manier kapot. "Stephan Gilis heeft alles duidelijk en eerlijk uitgelegd in zijn verhoor bij het comité P en toch blijft het terugkomen, ondanks een strafrechtelijke seponering. Men wil de korpschef manifest straffen, met hem afrekenen zelfs. Dit heeft nog weinig met objectiviteit te maken. De korpschef was zeer onder de indruk van heel het gebeuren, maar hij staat recht in zijn schoenen en hij zal ook het nodige verweer voeren”, aldus advocaat Rob Trips.

Lees meer over