Drugsgebruik in het Dijleland zit in de lift: "Opkomst van amfetamines en heroïne"

Illustratie drugs.

In 2023 stelde de politie van de zone VoDi (Voer en Dijle) bestaande uit Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren 158 processen-verbaal voor verdovende middelen op. In 2022 waren dat er nog 148.

Deze vastgestelde inbreuken omvatten onder andere het bezit, verkoop of teelt van drugs. “De meeste gebruikers worden betrapt tijdens een controle zoals bijvoorbeeld in het verkeer. Het gaat voor het merendeel om gebruikers van softdrugs zoals cannabis en zijn derivaten. We zien wel een opkomst van in het fuifmilieu van amfetamines. Opstoten zoals die van de zombiedrugs en crystal meth blijven ons gelukkig bespaard, we merken wel een verhoging van het aantal gebruikers van heroïne. Een beperkt aantal gelukkig, maar er is sprake van een stijging”, klonk het bij de politiezone VoDi.

Lees meer over