Door de droogte verhoogt ook brandgevaar in onze regio, Hulpverleningszone Oost geeft enkele tips

Brand bos
De aanhoudende droogte en de voorspellingen over het uitblijven van enige betekenisvolle neerslag zorgt ervoor dat het brandgevaar in de natuur toeneemt. In de provincie Vlaams-Brabant werd dan ook opgeschaald naar codegevaar oranje. Dat meldt de Hulpverleningszone Oost, maar wat betekent dit nu concreet?

“Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden en laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein rondlopen. Vuur maken is verboden”, luidt het op de website van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

In eerste instantie gelden de maatregelen in gebieden waar de natuurtypes eerder droog zijn. Denk hierbij aan heidegebieden en naald- en loofbossen op zandbodems.

Bellen bij elk incident, hoe klein ook 

Hoe dan ook waarschuwen de hulpverleners van de hulpverleningszone iedereen en vragen ze om niet te roken in die gebieden, je afval weer mee naar huis te nemen, geen open vuur te maken en je wagen niet te parkeren in hoog gras.

“Zie je een rookpluim, ook heel klein? Bel of app meteen 112. Natuurbranden die vroeg ontdekt worden, kunnen vaak nog in de kiem gesmoord worden”, luidt het nog op de Facebookpagina van de hulpverleningszone.