De Werkvennootschap vraagt omgevingsvergunning aan voor traject Bertem-Dorpelstraat op fietssnelweg F203

F203
De Werkvennootschap heeft, in opdracht van de Vlaamse Overheid, een omgevingsvergunning aangevraagd voor het nieuwe deel van de fietssnelweg F203 tussen Brussel en Bertem. Deze fietssnelweg moet Brussel (via Zaventem en Kortenberg) verbinden met Bertem, en op die manier een connectie maken met de geplande fietssnelweg F29 richting Leuven.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd voor het traject tussen het verkeerscomplex E40-E314 in Bertem en de Dorpelstraat in Kortenberg, en dus niet voor het tracé ter hoogte van Armendaal naar de Tramlaan.

Op de vraag van inwoners van Kortenberg heeft het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen aan De Werkvennootschap gevraagd om de verbinding van de F203 op het grondgebied van Kortenberg tussen de Dorpelstraat en buurgemeente Sterrebeek (Zaventem) te herbekijken. De Werkvennootschap bestudeert intussen oplossingen voor dit tracé.

Snelle (en veilige) fietsverbinding tussen Kortenberg en Bertem

In het voorstel van De Werkvennootschap worden er fietsbruggen langs de E40 aangelegd aan de Tervuursesteenweg en de Konijnenpijp. Fietsers zullen ook zonder problemen onder de Hollestraat en de Heerbaan kunnen fietsen. Er wordt een fietstunnel voorzien om veilig de N3 te kunnen kruisen.

F203 traject tussen Bertem en Kortenberg

Lees meer over