De politiezone Lubbeek noteerde 361 verdwijningen in 2023

sint-kamillus

Er bevinden zich drie voorzieningen in de politiezone Lubbeek bestaande uit Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek die ervoor zorgen dat de politie vaker wordt opgeroepen voor (onrustwekkende) verdwijningen. Dat waren er 361 in 2023.

Dat zijn de zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek en twee jeugdvoorzieningen: Adem in Bierbeek en De Switch in Holsbeek. Door het specifieke statuut van de bewoners/patiënten is elke verdwijning die gemeld wordt vanuit deze voorzieningen op zich onrustwekkend. Het gevolg is dat de politie een hele reeks (onderzoeks)daden moet opstarten.

In 2021 en 2022 zagde politie een enorme stijging van het aantal verdwijningen (van 265 naar 469!). Na een grondige analyse bleek dat een kleine groep “gewoonteweglopers” verantwoordelijk te zijn voor dit hoge aantal.

Als politiezone hebben ze hierop gereageerd: aangezien ze opmerkten dat het overgrote deel van de verdwijningen zich situeerde in de voorziening Adem én het bovendien vaak ging om dezelfde jongeren die in plaats van naar school te gaan, de vrijheid opzochten, heeft de politie samen gezeten met de voorziening en het parket. Hieruit is in 2022 een specifiek protocol ontstaan, waarbij voor de jongeren die specifiek spijbelgedrag óf wegloopgedrag vertonen 2 verschillende procedures worden toegepast (respectievelijk het aanmaken van een fiche en een vereenvoudigde aanpak van verdwijning). Hierin zit dan ook de “administratieve winst” voor de zone.

Verdwijningen in cijfers

Door de nieuwe werkwijze/procedure is vergelijken met voorgaande jaren iets moeilijker.

In totaal noteerden de politie 100 verdwijningen of ontvluchtingen uit de voorziening Sint-Kamillus. Voor ADEM moesten ze 28 keer de procedure van een onrustwekkende verdwijning toepassen. De overige 158 verdwijningen konden ze afhandelen als spijbelaar of wegloper. Voor De Switch maakten ze 21 processen-verbaal onrustwekkende verdwijning op, voor 20 anderen kon de procedure spijbelaar of wegloper toegepast worden.

Voor 34 personen (niet gelinkt aan voorzieningen) werden ze door familie of vrienden op de hoogte gesteld van een onrustwekkende verdwijning. Deze kenden allemaal gelukkig een goede afloop. Het mag duidelijk zijn dat het afsluiten van het protocol met het parket voor een aanzienlijke daling in administratief werk (en dus tijdswinst) heeft gezorgd, zonder dat dit moet inboeten aan de kwaliteit en ernst waarmee ze elke verdwijning benaderen.

Lees meer over