Buurtbewoners roeren zich weer, Albert Heijn op de helling?

aldi
Een Albert Heijn in Bertem? Het lijkt nog niet voor morgen te zijn. Een optie zou vlakbij de Aldi op de Tervuursesteenweg liggen, buurbewoners verzetten zich andermaal tegen een nieuw bouwsel.

Eerder kwam het Aldifiliaal dat deel zou uitmaken van een gemengde bouwvorm in Bertem al in het nieuws, onder andere door het protest van de buurtbewoners. 

Er werd dus een tweede verbeterde versie opgesteld door de projectontwikkelaar om de buurtbewoners tegemoet te komen, maar dat baatte niet.

"We hebben kortelings een nieuwe vergunning neergelegd voor deze site aan de Tervuursesteenweg in Bertem. Daar zou een nieuwe Aldi maar ook een grote winkelruimte komen, de kans is zeer groot dat het om een Albert Heijn zou gaan. Het beroep neergelegd door enkele buurtbewoners", zegt schepen van Financiën, Lokale Economie en Ruimtelijke Ordening, Tom Philips (Gemeentebelangen-Open Vld). Dit om dezelfde redenen als vorige keer: het uitzicht zou verminderen en de flatbewoners zouden in de tuinen van de huisbewoners kunnen kijken en er werd eveneens gewag gemaakt van geluidsoverlast. "Het dossier ligt nu bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Kortom, er zal weer wat tijd over gaan", aldus Philips.

Wordt vervolgd...

Lees meer over