Aantal ongevallen met gewonden daalt met meer dan een derde in politiezone Lubbeek

aanrijding

Het aantal verkeersongevallen in de politiezone Lubbeek, bestaande uit Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek daalde in 2023 tegenover 2022. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde zelfs met 34 procent.

“Verkeersveiligheid is voor onze politiezone ook een prioriteit. Niet alleen de aanpak van verkeersonveilige situaties zoals rijden onder invloed en hoge snelheid krijgen onze aandacht, maar we willen ook actief inzetten op specifieke thema’s zoals het beschermen van de zwakke weggebruiker door bijvoorbeeld controles op parkeren op voet- of fietspaden en het uitdelen van fietslichtjes”, zo klonk het bij de politiezone Lubbeek.

Verkeersongevallen

Wat de verkeersongevallen met lichamelijk letsel betreft kunnen ze erg goede cijfers voorleggen. Voor het eerst in de afgelopen vijf jaar kunnen ze een daling vaststellen. In 2023 stelde de politie in totaal 50 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast. In 2022 waren dat er nog 75. We zien dus een daling van het aantal ongevallen, met maar liefst 34 procent. Bij deze ongevallen vielen 64 gewonden, ook dat zijn er 30 minder dan in 2022, waarvan 62 lichtgewond en twee zwaargewond. Als we kijken naar de aard van de weggebruiker, zien we dat het in 35 procent van de gevallen om kwetsbare weggebruikers gaat: 22 van de 64 slachtoffers zijn fietsers (17) of voetgangers (5).

Verkeersongevallen 2019-2023

Waar vorig jaar nog het grote aantal elektrische fietsen en speedpedelecs opviel, is deze trend dit jaar minder te merken: van de zeventien fietsslachtoffers reden er negen op een gewone fiets, vier op een elektrische fiets en drie op een speedpedelec. Verder zien we het ook het aantal ongevallen met stoffelijke schade dalen: van 165 ongevallen in 2022 naar 137 ongevallen in 2023. 

“Bij deze categorie is het moeilijker om te spreken van een reële daling of niet. Ongevallen met stoffelijke schade worden namelijk lang niet allemaal aangegeven. Integendeel, de meeste bestuurders vullen gezamenlijk het aanrijdingsformulier in zonder tussenkomst van politie. Wanneer we als politiedienst uitkomen op een ongeval, zelfs zonder gewonden, zullen we altijd bijstand leveren. Het aantal ongevallen dat in de statistieken terecht komt, is dus sterk afhankelijk van een heel aantal factoren zoals de bijstand van de politie die wordt gevraagd, aangifte op de woonplaats van één van de betrokken dus mogelijk een andere politiezone”, wist korpschef Walter Vranckx.
 
Ongevallen met drugs of alcohol

Bij de verkeersongevallen werden 92 ademtesten afgenomen. Bij tien procent van de bestuurders was er sprake van alcoholintoxicatie: één bestuurders legde een alerte ademtest af, acht bestuurders bliezen positief. Deze resultaten tonen aan dat de maandelijkse alcoholacties, maar ook lukrake controles door de interventieploegen, broodnodig blijven. Er werden ook 47 speekseltesten afgenomen, hiervan resulteerden er twee positief.

Lees meer over