Wijzigingen meerjarenplan Oud-Heverlee goedgekeurd

23 december 2021 | 21u10 | Gepost door annpeeters
De Hazensprong

De gemeenteraad keurde deze week enkele belangrijke wijzigingen aan het meerjarenplan goed. Voor de herhuisvesting van de Bib van Haasrode en de muziekacademie De Vonk doken immers nieuwe interessante opportuniteiten op. 

De lagere afdeling van de academie wil het gemeentebestuur zeker in de dorpskernen houden. Voor het secretariaat en voor de hogere afdelingen zoeken ze al lang naar geschikte huisvesting. "De gemeente laat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren, om de mogelijkheden in La Foresta te onderzoeken", zegt Katrien Timmermans, schepen van onderwijs. 

Het oorspronkelijke meerjarenplan voorzag een nieuwbouw voor bibliotheek en muziekschool op de huidige site van de bib in Haasrode. Het gemeentebestuur wil echter ten volle alternatieven onderzoeken. Ook rond de bibliotheek zijn er immers nieuwe denksporen, vanuit het Zoetwaterforum. De komende jaren blijft de bibliotheek in Haasrode behouden, in de huidige gebouwen. Wel zal er al op korte termijn, in de nieuwe ontwikkeling in het woonuitbreidingsgebied van Haasrode,  een nieuwe zaaltje gerealiseerd worden. 

Een andere belangrijke aanpassing is het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de dorpskern van Haasrode. Het masterplan 'Haasrode' heeft al duidelijke bakens uitgezet. Voor de zone rond de kerk is nu een ontwerper aangesteld. De heraanleg kan zo hopelijk in 2023-2024 gerealiseerd worden. Het totale investeringsbudget van de gemeente groeit zo naar 20 miljoen, over de volledige legislatuur. 

Lees meer over