Vijvers Zoet Water in Oud-Heverlee droog tot kerstperiode

De winterse Zoete Waters Beeld Bart Clerckx

De vier vijvers van het Zoet Water aan de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee worden vanaf maandag 20 november tijdelijk drooggelegd. Het is een onderdeel van de facelift van de Zoete Waters en zo moet overtollig bodemslib verdwijnen om zo de biodiversiteit van de vijvers te herstellen.

Deze facelift werd ontworpen door de gemeente Oud-Heverlee en het Agentschap voor Natuur en Bos. De historische visvijvers zijn gelegen in natuurgebied en beschermd als cultuurhistorisch landschap. Momenteel hebben de vijvers steile en onstabiele oevers. Het slib brengt ook een mindere waterkwaliteit en verhoogde concentraties van stikstof en fosfor met zich mee waardoor de groei van waterplanten niet kan plaats vinden.

Tijdens het droog leggen zullen de nog aanwezige vissen opgevangen worden door de Provinciale Visserij Commissie. De werken zullen om en bij de maand duren, de vijvers zouden opnieuw in oude glorie moeten hersteld zijn tegen de kerstperiode.

Het is alvast in de toekomst de bedoeling om nieuwe wandelpaden aan te leggen, ook de oevers zullen verstevigd worden. Het zou wel zijn en worden dat er in de toekomst nog gezwommen zal worden in de vijvers.

Lees meer over