Verlenging vaccinatie in vaccinatiecentrum De Roosenberg

16 oktober 2021 | 11u42 | Gepost door annpeeters
roosenberg

De voorbije maanden liep een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65 jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat zal ook de komende weken essentieel blijven. Er wordt daarom gestreefd naar ministens 1 vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Het zal praktisch niet haalbaar zijn om eenzelfde capaciteit te genereren op korte termijn als gebeurd is bij de basisvaccinatiecampagne in de voorbije maanden. Veel vaccinatiecentra zijn in afbouw en zullen zich nu opnieuw moeten organiseren. Een recente bevraging van de vaccinatiecentra leert dat in elke eerstelijnszone een oplossing in de maak is om de werkzaamheden verder te zetten.

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Op zeer korte termijn zal beoordeeld worden of er op het terrein voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn om voor eind 2021 effectief alle extra prikken te plaatsen, of dat een iets langere periode nodig is of er een inkanteling mogelijk is in het reguliere systeem van vaccinatie zoals dat al bestaat voor andere vaccins.

Voor de verlening van de vaccinatiecentra tot het einde van het jaar wordt een budget van 36,6 mio euro voorzien, oa voor de organisatie van de vaccinatiecentra (programmamanagement, verpleegkundigen, mobiele teams, …). Daarnaast wordt 22 miljoen euro voorzien voor het logistieke luik van de vaccinatiecentra, voor de infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra. Denk bijvoorbeeld aan het verder huren van een gebouw en bewaking, bijvoorbeeld.

Doelgroepen

Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden.

- nieuwe vaccinaties

  1. Nieuwe 12-jarigen
  2. Niet-gevaccineerde studenten en werknemers
  3. Twijfelaars die alsnog overtuigd worden

- extra prikken voor specifieke doelgroepen

  1. alle 65-plussers
  2. alle bewoners in de woonzorgcentra (inclusief centra voor kortverblijf)

Onze regio

Aarschot: blijft open op dezelfde locatie

Diest: gefusioneerd met VC Aarschot

Kampenhout: blijft open op dezelfde locatie

Kortenberg: blijft open op dezelfde locatie

Leuven: is in september al verhuisd naar Bondgenotenlaan

Oud-Heverlee: blijft open op dezelfde locatie

Overijse: verhuist naar nieuwe locatie in Tervuren

Rotselaar: blijft open op dezelfde locatie

Tienen: blijft open op dezelfde locatie

Vilvoorde: verhuist naar nieuwe locatie in Vilvoorde

Zaventem: fuseert met VC Overijse

Lees meer over