Veiliger oversteken aan kruispunt Brainestraat-Duivenstraat met Naamsesteenweg

Naamsesteenweg
Vanaf 15 november werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan veilige voetgangers- en fietsoversteekplaatsen op de Naamsesteenweg aan het kruispunt met de Brainestraat en Duivenstraat in Oud-Heverlee. 

Al vanaf eind september neemt Wegen en Verkeer de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens met Oud-Heverlee onder handen. De ligging en de breedte van de fietspaden verandert niet, maar de verharding wordt volledig vernieuwd voor meer fietscomfort en er komt een haag om fietsers fysiek af te scheiden van het autoverkeer. In totaal wordt ongeveer tweeënhalve kilometer fietspaden (1,25 km aan beide kanten) vernieuwd.

Wegen en Verkeer geeft ook de rijweg voor automobilisten op hetzelfde stuk weg een grondige onderhoudsbeurt: de bovenste asfaltlaag wordt vernieuwd en er worden boordstenen geplaatst. Van de werken op de Naamsesteenweg wordt ook gebruik gemaakt om een stuk van de Parnassusdreef mee op te knappen. Tot slot worden ook de huidige bushaltes ter hoogte van de Parnassusdreef aangepast. Bussen zullen er na afloop van de werken niet langer langs de rijweg stoppen, maar wel gewoon op de rijweg halteren. Het openbaar vervoer zal er op die manier ook vlotter verlopen. Nadat alle wegenwerken afgerond zijn, plaatst de aannemer ook vleermuisvriendelijke verlichting langs de Naamsesteenweg (N251).

Verbeteringen voor fietsers

In het verlengde van de vernieuwingswerken aan de rijweg, de fietspaden en de bushaltes op de Naamsesteenweg (N251) in Heverleebos in Leuven die sinds eind september lopen, kan Wegen en Verkeer dankzij extra budget voor relance op dezelfde Naamsesteenweg in Blanden (Oud-Heverlee) verbeteringen uitvoeren in het voordeel van fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Beide haltehavens ‘Blanden Vaalbeek’ worden omgevormd naar een bushalte met een verhoogd perron waarbij de bus op de rijweg stopt en het fietspad wordt hierbij achter de bushalte aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt wat verderop worden er veilige fiets- en voetgangersoversteken gemaakt en worden de fietspaden mee vernieuwd van aan ‘Total’ tot aan de grens met Leuven waar het project van de vernieuwing op grondgebied van Leuven volop bezig is. Scholieren en werknemers die de bus of de fiets nemen tussen Leuven en Blanden zullen na de werken een stuk veiliger hun weg kunnen verder zetten.

De werken aan de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg op het grondgebied van Leuven zijn gestart op 27 september en duren tot midden november. In de loop van de maand augustus nam Fluvius de huidige straatverlichting langs dit stuk van de Naamsesteenweg weg. Na 15 november blijft de Naamsesteenweg dan ook afgesloten, zodat de nieuwe verlichting op een veilige manier op het hele stuk kan geïnstalleerd worden. Op de Naamsesteenweg is sinds september geen fietsverkeer of autoverkeer mogelijk tussen parking Arboretum en Duivenstraat. De extra werken op het grondgebied van Oud-Heverlee, een 200-tal meter verderop worden mee uitgevoerd binnen het bestaande omleidingsplan voor auto's en fietsers. Omleiding voor doorgaand verkeer en fietsers blijft een maand langer in voege tot aan de kerstvakantie.

Verkeershinder

De Naamsesteenweg wordt ter hoogte van de werfzone drie maanden volledig afgesloten tot aan de kerstvakantie. Autoverkeer tussen Leuven en Oud-Heverlee blijft ook in die extra periode gebruik maken van de Expresweg (N25) en de op- en afrittencomplexen van de E40 en de E314. Fietsers volgen een korte, lokale omleiding via de Bierbeekpleindreef, Kersperstraat, Vinkenboslaan, Duivenstraat. De bushaltes (een in beide rijrichtingen) ter hoogte van de Parnassusdreef in Leuven en de bushaltes Vaalbeek in Blanden worden tijdens de werken niet bediend. Alternatieve routes zijn terug te vinden via de routeplanner van TEC.

IN KAART: OMLEIDING FIETSERS TOT HALF NOVEMBER

N251 Heverleebos omleidingen fietsers

Lees meer over