Provincie keurt bouwvergunning van gemeente Oud-Heverlee af voor appartementsblokken aan Verbindingsstraat

Verbindingsstraat
De provincie heeft een omgevingsvergunning geweigerd die toegekend was door het huidige schepencollege voor twee blokken van telkens zes appartementen in Haasrode, op de hoek van de Verbindingsstraat en de inrit naar de school.

De provincie haalt verschillende problemen aan. "De twee blokken sluiten niet aan bij de omgeving en het straatbeeld. Ze zijn namelijk veel te groot en te zwaar. Het zou een negatief precedent vormen voor een verdere ontwikkeling van het gebied. De wooneenheden zelf zijn te klein zijn en er is te weinig lichtinval. Daarnaast zijn er te weinig parkeerplaatsen en fietsenstallingen. De prangende waterproblematiek in Haasrode wordt totaal miskend omdat het project geen rekening houdt met het feit dat de site in mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt", zo zeggen Tom Teck van Team Oud-Heverlee en Patrice Lemaitre van Open Vld. Zij vinden de weigering zeer terecht.

"Het toont aan dat deze meerderheid (CD&V, Groen en Vooruit) in de praktijk een vergunningsbeleid voert dat niet overeenstemt met de masterplannen die ze maakt. Bovendien staat dit in schril contrast met het rooskleurige beeld dat de meerderheid ophangt rond het masterplan in verband met participatie van de inwoners en basis voor 'kwaliteitsvolle' verdichting. Hoe geloofwaardig is dit nog?", vraagt Patrice Lemaitre zich af.

"Er is dringend nood aan een degelijk jurdisch kader waarbij de geijkte procedures voor inspraak via een openbaar onderzoek gerespecteerd zodat iedereen weet waar zich aan te houden en niet het amateuristisch gedoe met masterplannen die geen voldoende juridische waarde hebben en die de meerderheid dan zelf nog niet respecteert", klinkt het. 

Tom Teck besluit: ”We houden nu al ons hart vast voor de ontwikkeling van het binnengebied in Haasrode waar men in een eerste fase 160 wooneenheden wil neerpoten. Dit belooft een lange lijdensweg te worden."

Lees meer over