Oud-Heverlee investeert verder in de wegeninfrastructuur

blandenstraat
De heraanleg van de Blandenstraat tussen de Dassenstraat en Parkstraat maakt deel uit van het meerjarenplan om de as Zoet Water - Vaalbeek - Blanden – Haasrode verkeersveiliger te maken.

Voor dit stuk van de Blandenstraat wordt voor gemengd verkeer gekozen: meer ruimte voor fietsers, veilig afgescheiden voetpaden en meer groen in het straatbeeld dankzij een groenstrook van 60cm. Door de fietser voldoende plaats te geven op de rijweg met fietssuggestiestroken wordt zijn aanwezigheid extra in de verf gezet. Het gemotoriseerd verkeer wordt zich zo bewust dat ze de rijweg moeten delen en zal hun rijstijl hierop afstemmen.

Er worden 8 parkeerplaatsen voorzien in grasdallen naast de rijweg zodat er minder wagens op straat parkeren. Dit wegprofiel garandeert bovendien een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en er is ruimte voor een uitgeruste bushalte. Aan de bakker ontstaat er een pleinkarakter waar kort parkeren mogelijk is. 

'We zijn heel tevreden met het plan dat nu voorligt. Hierin werd het STOP-principe volledig doorgevoerd en dankzij de groenstrook kunnen we niet enkel het regenwater laten infiltreren in de ondergrond, maar ook meer groen in het straatbeeld brengen. Zo wordt de Blandenstraat een groene poort tot Haasrode en kan er een leefbuurt ontstaan met meer ruimte voor ontmoeting', zegt Hanna Van Steenkiste, Schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit en patrimonium hierover.

Lees meer over