Oud-Heverlee gaat Leuven achterna met zone 30

De Weertsedreef wordt vanaf 2023 autovrij.

Na meer dan een jaar werk is het er eindelijk: het verkeersleefbaarheidsplan van de gemeente Oud-Heverlee. Dit werd op de gemeenteraad van voorbije dinsdagavond goedgekeurd ondanks de oppositiepartijen Open Vld en Team Oud-Heverlee die er nog vele tekortkomingen in zien. In dit plan staat dat vanaf begin 2023 behalve de hoofdwegen, de straten zone dertig worden. Vanaf de lente van 2023 zou de Weertsedreef autovrij moeten zijn.

Hoewel er goede elementen in de plannen zitten vinden oppositiepartijen Open Vld en Team Oud-Heverlee naar eigen zeggen dat ze op verschillende punten ernstig te kort komen. "De meerderheid beweert dat deze plannen er gekomen zijn in samenspraak met de inwoners. Als oppositie hebben we toch een heel andere ervaring”, zegt Tom Teck van Team Oud-Heverlee. “De inspraak was hoogdrempelig en het cijfermateriaal dat de meerderheid aanbracht was niet altijd even betrouwbaar. Bovendien werd feedback die niet paste in de visie van de meerderheid systematisch genegeerd. Een typisch voorbeeld is de éénrichting van de Brainestraat waarvoor er geen draagvlak is bij de inwoners. Toch blijft men hiermee doorgaan ondanks een petitie van meer dan vierhonderd handtekeningen waarbij er gepleit werd voor snelheidsremmende maatregelen in plaats van een éénrichting”, klinkt het.

“Veel inwoners voelen zich in de steek gelaten”, benadrukt gemeenteraadslid van Open Vld, Patrice Lemaitre. “Zone 30 wordt algemeen ingevoerd op alle zijwegen van de hoofdassen. Als oppositie vinden we dit te ver gaan”, zegt Tom Teck van Team Oud-Heverlee. “Dit moet beperkt worden tot die zones waar het echt nodig is: schoolomgevingen, dorpskernen en smalle straten. Oud-Heverlee is een plattelandsgemeente waar de afstanden vrij groot zijn. We vrezen dat zo het draagvlak voor de zone 30 ondermijnd wordt en niet gerespecteerd zal worden in die zones waar het echt nodig is, om dat nog niet te spreken over hoe dit gehandhaafd zal worden. Zone 30 invoeren op wegen die meer dan zes meter breed zijn, slechts een fractie automobilisten houdt zich eraan”, besluit Tom Teck. “Het is een verkeersleefbaarheidsplan dat in de toekomst serieus zal moeten worden bijgesteld”, concluderen Tom Teck en Patrice Lemaitre.

Oud-Heverlee lijkt zo Leuven achterna te gaan. “Dat beeld moet ik bijstellen. Leuven is een grote zone dertig en in Oud-Heverlee blijft de snelheid op de hoofdwegen dezelfde. De meeste zijwegen zijn ook woonstraten en daarom dat we daar de zone dertig hanteren vanaf begin 2023, er waren trouwens al enkele tientallen straten al zone dertig. We willen het verkeer door woonstraten afraden”, zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V), eveneens bevoegd voor Openbare Werken. “Het zal uitgerold worden vanaf begon 2023 en dit deelgemeente per deelgemeente, de volgorde daarvan is nog niet bekend.”

Aan het verkeersleefbaarheidsplan werd meer dan een jaar gewerkt. “Er werden voet- en fietspaden aangelegd en wegen heraangelegd. In Blanden en Oud-Heverlee werd er al éénrichtingsverkeer geïnstalleerd, nu is het de beurt aan de Milsestraat in Haasrode en de Beekstraat in Sint-Joris-Weert om een veilige schoolomgeving te garanderen", zegt Clerckx. In 2023 zal de Weertsedreef autovrij worden. “Ons bos zal een onderdeel vormen van het Nationaal Park - Brabantse Wouden. We willen de sluipweg die de Weersedreef is geworden aanpekken en autovrij maken. We hopen de aanleg van de wegenwerken aan de Waversebaan op de kruising met de Maurits Noëstraat te starten bij het begin van de winter. Daarna zal in het voorjaar van 2023 de Weertsedreef geen optie meer zijn voor het autoverkeer", zo besluit Clerckx.

Verkeersmaatregelen in de Kauwereelstraat en in de Maurits Noëstraat
Bart Clerckx

Lees meer over