Niet iedereen tevreden met afsluiten Brainestraat

7 september 2019 | 12u48 | Gepost door redactie
Brainestraat maandag terug open voor alle verkeer
Commotie rond het afsluiten van de Brainestraat. Tijdens een proefperiode van 3 maanden zullen alleen fietsers en voetgangers nog door de “knip” aan de Kloosterweg kunnen. "De bewoners kozen daarvoor op een bewonersvergadering", zei schepen Hanna Van Steenkiste. De oppositie en buurtbewoners vrezen lange files. Renilde Vansina startte een petitie op tegen het afsluiten van de straat.
Het bericht Niet iedereen tevreden met afsluiten Brainestraat verscheen eerst op Leuven Actueel.

Het proefproject met de verkeersfilter in de Brainestraat lokt uiteenlopende reacties uit. Dit proefproject kadert in het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat een onderscheid maakt tussen de verschillende wegen. Via deze categorisering van wegen, maakt het mobiliteitsplan een onderscheid tussen verbindingswegen zoals de Maurits-Noestraat/Onze-Lieve-Vrouwstraat, uitgerust voor doorgaand verkeer, en lokale wegen zoals de Brainestraat, hoofdzakelijk gericht op een verblijfsfunctie en bestemmingsverkeer. “Het beleidsplan van de gemeente vertrekt in lijn met de Vlaamse visie van het STOP principe: Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenwagens. De creatie van leefbuurten past hier in. Initiatieven die dit principe uitdragen willen we verkennen en versterken”, luidt het bij de gemeente.

“Begin 2018 bleek uit metingen dat er een reëel probleem is van sluipverkeer in de Brainestraat, een lokale weg type 3. We registreren hier driemaal meer verplaatsingen dan wat gangbaar is voor een dergelijk type weg. Bovendien blijkt dat 20% van de bestuurders te snel rijdt.” Het bestuur ging dan ook al in juni 2018 in gesprek met de inwoners om te zoeken naar een gepaste oplossing. De verkeersdienst van de politie werd hierbij nauw betrokken en heeft verschillende scenario’s onderzocht. In deze analyse kwamen ook andere knelpunten aan bod:

– Na het inrijden van de Brainestraat komende van de Naamsesteenweg wordt de bestuurder onmiddellijk geconfronteerd met het kruispunt Brainestraat/Kloosterweg. Op dit kruispunt wordt de voorrang geregeld door een voorrang van rechts. Bestuurders komen de Brainestraat echter ingereden aan relatief hoge snelheid en negeren systematisch deze voorrang van rechts, wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt, niet enkel voor de inwoners van de Kloosterstraat maar ook voor de gebruikers van La Foresta.

– Ook wordt door het instellen van de verkeersfilter in de Brainestraat, een conflictluw kruispunt gecreëerd voor de fietsers die zich op het bovenlokaal functioneel netwerk bevinden op de Naamsesteenweg.

Het bestuur heeft met de inwoners en de politie de verschillende mogelijke maatregelen afgewogen, en besloot om het huidige scenario met verkeersfilter als proefproject in te voeren voor een periode van drie maanden.

“Deze maatregel moet de kans krijgen om een wijziging in het verkeerspatroon te bewerkstelligen. Een zekere hinder, zeker in de aanvangsfase, was dan ook zeker te verwachten. Gelet op de vaststelling van de voorbije dagen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om versneld een eerste, tussentijdse evaluatie van deze proefopstelling te doen begin oktober. Momenteel gebeuren de nodige verkeersmetingen om deze analyse zo objectief mogelijk te onderbouwen”, besluit men bij de dienst mobiliteit van de gemeente.

Petitie

“Voor deze ingrijpende maatregel zocht het schepencollege enkel draagvlak bij de bewoners van de Brainestraat en de Kloosterweg. Nochtans ondervindt een veel ruimere groep inwoners hinder van deze beslissing. Het kanaliseren van het verkeer langs de Naamsesteenweg en Onze-Lieve-Vrouwstraat doet de verkeersdrukte op deze al uiterst drukke wegen toenemen en leidt op het kruispunt van beide wegen tot filevorming die op piekmomenten evolueert naar een verkeersinfarct”, zegt Renilde Vansina, de vrouw achter de petitie.

“De leefbaarheid voor de omwonenden komt hierdoor verder in het gedrang: lawaaihinder, luchtvervuiling, hinder bij het in- en uitrijden, onveilige situaties, … De precaire situatie op de Onze-Lieve-Vrouwstraat was gekend en er waren gesprekken met het plaatselijke actiecomité. Maar zelfs dat comité van inwoners, die de nadelen van de afsluiting volledig moeten dragen, werd niet betrokken bij het beslissingsproces.

Daarnaast is de Brainestraat voor heel wat inwoners geen sluipweg maar gewoon de kortste weg naar en van Leuven voor wie in Vaalbeek en Pragen woont; naar en van Vaalbeek (met zijn centrale functies: gemeente, kribbe, politie, …) voor wie in de Duivenstraat, Banhagestraat en omliggende straten woont. Deze inwoners worden nu verplicht om te rijden en nodeloos in de file te staan. De bovenlokale oost-west sluiproute via Bierbeek – Haasrode – Blanden – Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle – Bertem loopt niet langs de Brainestraat maar langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Maurice Noëstraat”, besluit Renilde Vansina.

Het bericht Niet iedereen tevreden met afsluiten Brainestraat verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over