Hinder door werken Infrabel aan spooroverweg in Sint-Joris-Weert: spoorverkeer tijdlang onderbroken

SJW
In opdracht van Infrabel zullen er werken uitgevoerd worden aan de spoorwegovergang in de Beekstraat. Vanaf vrijdag 9 februari om 23 uur tot en met zondag 19 februari zal de spoorwegovergang afgesloten zijn voor alle verkeer.

Om de hinderperiode zo veel mogelijk te beperken zullen deze werken zowel overdag als in de nacht uitgevoerd worden.

Geen treinverkeer

De totale lijnonderbreking zal plaatsvinden in de periode van 9 februari om 23.50 uur tot en met 19 februari om 4 uur. Dit wil zeggen dat er ook geen treinverkeer zal zijn gedurende deze hele periode. Vervangbussen worden wel voorzien. Aansluitend zullen ook werken plaatsvinden in de weeknachten van 26 februari tot en met 1 maart.

Een infobericht wordt door Infrabel via post verstuurd naar de bewoners die zich in de omgeving van de werken bevinden. Meer informatie omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app.

Omleidingen voor alle verkeer

De bus van de Lijn (79) komende uit Leuven zal de lokale omleiding volgen via de Leuvensestraat – Beekstraat – Molenstraat – Kauwereelstraat – Stationsstraat – Beekstraat

De bus van de Lijn (79) komende uit Waver volgt de Neerijsebaan – Kauwereelstraat – Molenstraat – Beekstraat – Leuvensestraat

Halte 306188 'Sint-Joris-Weert Oud Station' zal hierdoor niet bediend worden door Lijnbus 79.

Een omleiding voor lokaal verkeer wordt voorzien via de Leuvensestraat – Beekstraat – Molenstraat – Kauwereelstraat – Stationsstraat

Maatregelen op de omleiding

Om een vlotte doorgang op de omleiding te garanderen worden volgende maatregelen genomen in de Molenstraat gedurende de werken:

  • De volledige Molenstraat zal parkeervrij gemaakt worden
  • In de Molenstraat tussen de Kleinstraat en de Polderstraat zullen verkeerslichten geplaatst worden

Nachtwerk

Vanaf maandag 5 februari tot en met vrijdag 1 maart zal de aannemer ook in de nacht werken uitvoeren:

  • Ma 05/02/2024 – vrij 09/02/2024: voorbereiding werf gedurende de nachten, telkens van 23 tot 5 uur
  • Vrij 09/02/2024 23.00u – zo 18/02/2024: volcontinue afsluiting spoorwegovergang Beekstraat
  • Wo 21/02/2024 – vrij 01/03/2024: herzieningswerken gedurende de nachten, telkens van 23 tot 5 uur

Tijdens de voorbereidingswerken en de herzieningswerken zal er geen hinder zijn voor het verkeer, maar is er uiteraard wel kans op geluidsoverlast. Deze geluidsoverlast zal tot een minimum beperkt worden, maar is niet te vermijden gezien de aard van de werken.

Lees meer over