Eén bewoner houdt de komst van een OKay in Oud-Heverlee tegen

Waversebaan

Een vestiging van de Okay of gewoon een warenhuis tout court in Oud-Heverlee. Er is al even sprake van op een locatie tussen de gemeentelijke basisschool De Letterberg en ruitersschool Meerdaalhof aan de Waversebaan. Eén bewoner houdt dit dossier tegen.

Het gevolg; de bewoners van Oud-Heverlee moeten naar Heverlee of Sint-Joris-Weert uitwijken om hun boodschappen te doen. Indien de bewoner in kwestie geen auto heeft en afhankelijk is van het openbaar vervoer, kan even gaan boodschappen toch al enkele uren in beslag nemen.

In overleg met de gemeente werkte de Colruyt Group een ontwerp uit om aan de noden van de buurt te voldoen. De projectgrond is gelegen in woongebied wat de bouw van handelsvestigingen toelaat.

Er werd rekening gehouden met het groen karakter van de buurt, de OKay-buurtsupermarkt wordt ook met enkele houtaccenten afgewerkt. Er zijn zonnepanelen voorzien op het dak die de winkel voorzien van energie. Laden en lossen gebeurt volledig binnen het gebouw. De leveringen zullen ook gebeuren rekening houdende met de schooluren, want de locatie ligt vlakbij een school. De buurtbewoners werden geïnformeerd voor en tijdens het vergunningstraject en er werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met hun vragen. De gemeente heeft in juli 2022 een vergunning afgeleverd waarin bijkomend een aantal voorwaarden werden opgelegd.

“Tegen deze beslissing werd door één van de buurtbewoners beroep aangetekend. Het beroep werd behandeld en de buurtbewoners werd gehoord. In januari 2023 werd ons project toch vergund conform de voorwaarden van de gemeente. Ook tegen deze beslissing werd door diezelfde buurtbewoner een beroep tot schorsing ingediend, die ondertussen door de Raad van Vergunningsbetwistingen werd afgewezen. Nadien, dit is de laatst mogelijke actie die de buurtbewoners kunnen ondernemen, werd beroep tot nietigheid van de vergunning ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze procedure is lopende”, klonk het bij de Colruyt Group.

De winkel zou 650 m² omvatten. Er zijn 56 parkeerplaatsen, in waterdoorlatende klinkers, voorzien waarvan 4 aangepaste en 2 met elektrische laadpalen, en daarnaast ook 24 fietsnietjes waarvan 10 overdekt. 

“We staan uiteraard positief tegen de komst van een buurtwinkel in Oud-Heverlee. Het is als het ware noodzakelijk voor het welzijn van onze bewoners. Het zal een positieve impact hebben op Oud-Heverlee. Het kan bovendien een ontmoetingsplaats worden en het heeft een positief effect op de mobiliteit zodat de mensen weer naar de fiets grijpen in plaats van de wagen”, opent burgemeester Bart Clerckx (CD&V). “We hebben lang met de Colruyt Group gesproken en onderhandeld om deze winkel goed in de omgeving in te plannen. Door deze ontwikkelingen tegen de winkel tonen we ons ontgoocheld voor de bewoners daar. Zij moeten uitwijken om te winkelen. Voor wie slecht te been is of geen wagen heeft, is dat geen sinecure. Het is trouwens tussen de gemeenteschool en de ruiterschool gevestigd, daar komt dus een openbare parking. Een goede zaak zodat de wagens niet langs de Waversebaan geparkeerd worden”, besloot de burgervader.

De inwoner in kwestie, heeft een eigendom in de buurt van de locatie, maar woont er niet.

Lees meer over