Dossier treinstation Haasrode ligt ook op tafel van Vlaams minister van mobiliteit Peeters

Spooroverweg Naamsesteenweg opnieuw open na ongeval
Goed nieuws. Nadat federaal minister Gilkinet eerder al het voorstel voor een treinstation in Haasrode steunde, toont nu ook Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters zich niet afwijzend. Ze weten dat er over dit project overleg is geweest tussen de Vlaamse en federale administratie.

Zo'n 10.000 werknemers en meer dan 3000 studenten maken elke dag de verplaatsing naar het bedrijventerrein in Haasrode, nabij Leuven. Meer dan 90% doet dat voorlopig met de auto. Nochtans wordt dit bedrijventerrein doorkruist door een spoorweg. De trein heeft er niet alleen een enorm potentieel, maar heeft ook de grote kracht om de mobiliteitsimpact van en naar dat bedrijventerrein te verlichten.

Werkgeversorganisaties, heel wat instellingen en de stad Leuven zijn al lang vragende partij voor een treinstation in Haasrode. Dit zou ervoor zorgen dat veel wagens uit de files verdwijnen en dat er op korte termijn een oplossing komt voor het vele sluipverkeer dat de gemeente Lubbeek als verbindingsgemeente tussen de E314 en E40 te slikken krijgt.

Vlaams minister Peeters laat nu weten dat er overleg is geweest hierover tussen de Vlaamse en federale administratie. In haar antwoord zegt Vlaams minister Peeters dat er, in het kader van het vervoersplan 2023 – 2026 een geactualiseerd dossier zal opgemaakt worden. De NMBS start hier in het eerste kwartaal van 2021 mee.

‘Zowel federaal minister Gilkinet als Vlaams minister Peeters zijn positief over een treinstation in Haasrode’ zegt parlementslid Ann De Martelaer ‘dat is alvast heel positief en een hoopvol signaal’.

Daarnaast komt er vanaf volgend jaar een hoogfrequente buslijn tussen het treinstation Leuven en het bedrijventerrein. Er wordt gekeken of er bijkomende maatregelen nodig zijn om de doorstroming van het busverkeer van en naar het bedrijventermijn te verbeteren. Ook de inplanting van een of meerdere mobipunten op het bedrijventerrein wordt bekeken.

Men gaat ook de fietsverbindingen naar het bedrijventerrein Haasrode verbeteren.

Lees meer over