De Vijvers aan de Zoete Waters staan binnenkort even droog

Zoet Water
Vanaf maandag 29 januari zal naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van het slib en de kwel- of bronnenwerking in de bodem van de Zoete Waters enkele vijvers kort worden drooggelegd. Het gaat om vijvers 1, 2, 4 en 5 die voor een korte periode droogstaan.  

De gemeente Oud-Heverlee, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Provincie Vlaams-Brabant startten eind 2022 met de voorbereiding van de plannen voor de herinrichting van de vijvers van het Zoet Water. Tijdens de drooglegging is het mogelijk dat er tijdelijk sprake is van geurhinder als gevolg van het organische slib.  

Deze hebben als doel de natuurwaarde van de vijvers sterk te verhogen, zo vertelden ze bij de gemeente Oud-Heverlee. Nadat de vier vijvers kort droog hebben gestaan zal er vanaf begin maart terug water in komen. Dit zal gebeuren door de bronnen in de buurt, regenval en de Vaalbeek.

Lees meer over