Bestaande sportinfrastructuur Koninklijke Stormvogels Haasrode maakt in 2023 plaats voor nieuwbouw

Stormvogels
Het college agendeert deze maand op de gemeenteraad de opdracht voor het bouwen van de sportinfrastructuur van de Koninklijke Stormvogels Haasrode, aan de voetbalterreinen langs de Kartuizerstraat in Blanden.

De nieuwe sportaccommodatie omvat een cafetaria met keuken en vergaderzaal, kleedruimtes met sanitair, EHBO en aanhorigheden, een ticketkiosk en beperkte omgevingsaanleg. Het bestaande gebouw op de site wordt gesloopt. De gemeente voorziet hiervoor afdoende krediet in het meerjarenplan 2020-2025.

Bij de nieuwbouw wordt er maximaal ingezet op duurzame technieken, als warmtepompen en zonnepanelen in combinatie met batterij, gefinancierd door de Stormvogels. Ook Regenwater-recuperatie, ontharding en infiltratie zijn belangrijke aandachtspunten in het project. 

KSTH zal een jaarlijkse gebruiksvergoeding betalen voor dit gebouw en levert op deze manier ook een financiële inspanning. De club zal het gebouw als een goede huisvader beheren en zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de kleine herstellingen van het gebouw.

Net zoals de andere gemeentelijke zalen, zal ook deze kantine kunnen gehuurd worden door andere erkende verenigingen van de gemeente. Zo wordt de kantine voor alle lokale vereniging een extra ruimte, die kan geboekt worden via het zaalverhuursysteem van de dienst vrije tijd.

Schepen van Sport, Katrien Timmermans (CD&V) is erg blij dat de plannen nu concreet zijn, en dat in 2023 kan gestart worden met de bouw van de nieuwe infrastructuur: “Er zijn heel wat voetballers aangesloten bij de club en zij verdienen degelijke kleedkamers. We bieden met deze infrastructuur ook een extra vergader- of feestruimte aan alle verenigingen in onze gemeente. Ik ben ook erg blij dat dit gebouw compact is en mooi zal opgaan in de groene omgeving.”

Lees meer over