Aanvraag ingediend voor nieuw woonproject met 160 woningen in Haasrode

Kerkstraat Haasrode

De open ruimte tussen de Zwarte Poelstraat, de Blandenstraat en de Kerkweg zal bebouwd worden met 160 nieuwe woningen.

Durabrik heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw woonproject in Haasrode. De verkavelingsaanvraag betreft het ontwikkelen van het onbebouwd binnengebied tussen de Blandenstraat, Kerkstraat en de Milsestraat in Haasrode. 

Er worden diverse loten voor één- en meergezinswoningen voorzien, met inbegrip van publiek toegankelijke voorzieningen en bijhorende infrastructuur. De private loten worden ingericht met verschillende woontypologieën, van open en halfopen bebouwing tot erfwoningen en meergezinswoningen. Daarnaast worden private parkeerclusters voorzien. Het openbaar domein wordt ingericht als buurtpark met ruimte voor groen, water, speelinfrastructuur en een buurthuis. Van de 160 woningen zijn er 32 sociale huurwoningen, er komt ook een kinderdagverblijf. 

Inkijken openbaar onderzoek

De aanvraag is van 30 mei 2024 tot en met 28 juni 2024 hier in te kijken. De bouw zou nog dit jaar kunnen starten.

Haasrode