Voormalig pastoor Leo Gesp overleden

Leo Gesp
In woonzorgcentrum Dijlehof in Leuven is op maandag 2 november Pater Leo Gesp op 92-jarige leeftijd overleden. Missionaris van het Heilig Hart Leo Gesp was onder meer 18 jaar lang directeur van de school voor buitengewoon onderwijs Ten Desselaer in Lovenjoel en tien jaar pastoor van de parochie Sint-Michiel in Butsel (Boutersem).
Leo Gesp

Leo Gesp werd op 17 februari 1928 geboren in Antwerpen en groeide op in Deurne-Zuid. Zijn middelbare studies volgde hij in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Op 20 augustus 1946 trad hij toe tot de Missionarissen van het Heilig Hart in Gerdingen-Bree, waar hij op 21 september 1947 de Kloostergeloften aflegde. Op 7 september 1952 werd Leo Gesp in Heverlee tot priester gewijd.

Als priester was hij actief in onder meer Nijverseel, Gerdingen-Bree, Lovenjoel en, na zijn pensionering in 1992, nog tien jaar op vrijwillige basis in de parochie Sint-Michiel in Butsel (Boutersem). In de jaren 60 was hij ook hulpaalmoezenier in Salve Mater Lovenjoel en Sint-Barbara Pellenberg.

Leo Gesp behaalde verschillende universitaire diploma’s aan de KU Leuven: licentiaat Wijsbegeerte, licentiaat Morele en Religieuze wetenschappen, postgraduaat Familiale en Seksuologische wetenschappen.

Leo Gesp vervulde verscheidene onderwijsopdrachten. Hij was onder meer leraar Nederlands en godsdienst in het toenmalige Ascanuscollege in Asse (de huidige Sint-Martinusscholen), leraar godsdienst in Ave Regina Lovenjoel. Van 1974 tot 1992 was Leo Gesp directeur van Buso Ten Desselaer in Lovenjoel.

Leo Gesp was tevens lid van meerdere onderwijsstructuren zoals het Nationaal Verbond Katholiek Buitengewoon Onderwijs (NVKBO) en hoge raad voor het buitengewoon onderwijs. Van 1988 tot 1992 werd hij door toenmalig minister van Onderwijs Daniël Coens gedetacheerd voor de begeleiding van de directies van Buso-scholen in het hele Vlaamse land.

Andere engagementen nam hij onder meer op bij de Hagelandse Rasvereniging (ondervoorzitter en instructeur), de Belgische Haflingervereniging (nationaal secretaris) en menvereniging De Passant (lid) en N-VA Boutersem (lid). In 2012 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer over