Vlaams-Brabant: einde noodsituatie in zicht

gouverneur
Zowel deze ochtend als middag was er opnieuw nationaal en provinciaal crisisoverleg. De toestand in Vlaams-Brabant lijkt in de loop van de dag te stabiliseren en is verbeterd sinds deze ochtend. Toch blijft de nodige waakzaamheid belangrijk. In Rotselaar en de omgeving van Tienen en Zoutleeuw stijgt het water nog en bieden de diensten hulp met zandzakjes en pompen.

"De opruim- en herstelacties zijn op de meeste plaatsen al opgestart in de getroffen gemeentes.  Ik heb veel begrip voor en medeleven met alle getroffen families.  Hoewel er gelukkig geen doden of gewonden te betreuren vielen in Vlaams-Brabant, is er een enorme materiële en financiële schade en menselijk leed", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Zowel gisteren, vannacht als vandaag coördineert de gouverneur de crisis vanuit het provinciehuis. Maar vandaag maakt hij ook tijd vrij om ter plaatse te gaan.  Deze voormiddag was hij in Sint-Joris Weert en deze namiddag zal hij polshoogte gaan nemen in Rotselaar en Tienen en omgeving.  Zo wil hij een  beter zicht krijgen op wat er zich exact heeft voorgedaan en op de schade die werd veroorzaakt.

"We zullen de voorbije watersnood vanzelfsprekend evalueren en de nodige lessen hieruit trekken over welke bijkomende preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Maar het is nu al wel duidelijk dat de hulpdiensten en lokale besturen zich keihard hebben ingezet en uitstekend werk leverden, waarvoor dank." 

Er was ook blijk van veel solidariteit tussen gemeenten en hulpdiensten, wat toch een opsteker is in zulke rampsituaties. "Alles kan altijd beter en we moeten zeker blijven werken aan bijkomende structurele maatregelen tegen wateroverlast, maar bij een ramp van dergelijke omvang met ongezien veel regen op korte tijd  is het jammer genoeg onmogelijk om alles onder controle te houden."

Lees meer over