Verbinding van Kerkom met Binkom, Lubbeek en Breisem-Kumtich weer open

18 oktober 2022 | 11u53 | Gepost door christian.henn…
Vernieuwd kruispunt, middeneiland en buffers (foto's gemeente Boutersem)

De volledige werken aan de verbindingsriolering Kerkomsesteenweg in Boutersem zijn nog niet afgerond, maar de huidige fase van de werken wel. Dat betekent dat de weg vanuit Kerkom richting Lubbeek, Binkom en Breisem-Kumtich weer open is. Er moeten nog wel enkele afwerkingen gebeuren, maar men kan er zonder problemen door.

Aquafin, de gemeente Boutersem en Fluvius sloegen de handen in elkaar om de Kerkomsesteenweg veiliger en aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarop het afvalwater van ongeveer 300 inwoners in Kerkom werd aangesloten. De gemeente Boutersem richtte de weginfrastructuur opnieuw in. Er werden nieuwe fietspaden voorzien, een middeneiland aangelegd en verhoogde bushaltes.

Langs de Koppeleikenstraat en de Kerkomsesteenweg werden brede buffergrachten voorzien tegen mogelijke wateroverlast.

Nog werken gepland

Schepen voor Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA): “De huidige fase van de werken laat alle verkeer richting Lubbeek en Tienen, vanuit Kerkom weer toe. Het project loopt al een hele tijd. Eerst werd het stuk van aan het kruispunt in Kerkom richting bebouwde kom Butsel aangepakt, dan de Malendriesstraat tot de Boskouterstraat. Dan werd het kruispunt Malendriesstraat – Kumtichsestraat aangepakt, en nu de fase van het kruispunt richting Binkom. Op enkele afwerkingen na is dit klaar, maar er kan doorgereden worden. Er was wel wat vertraging door levering van materialen”.

“Maar het hele project is nog niet af. Nu moet de Koppeleikenstraat nog gedaan worden en het laatste stuk van de Malendriesstraat tot de grens met Lubbeek. Dit laatste is nog in ontwerpfase”

“Tenslotte is men aan de Kerkomsesteenweg van aan de Leuvensesteenweg tot de Lubbeeksestraat, o.a. ter hoogte van de school,  nog in de fase van onderhandelingen over grondovernames. We hopen daar volgend jaar te kunnen werken. Als laatste moet dan nog het stuk van de Lubbeeksestraat richting Kerkom, aangepakt worden”, besluit Maarten Devroye. (CH)

Lees meer over