Vanaf 15 november opnieuw strengere maatregelen voor houders van pluimvee na vaststelling vogelgriep

vogelgriep

In Schilde werd op 12 november vogelgriep vastgesteld bij een wilde gans. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Minister van Landbouw David Clarinval (MR) nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten). Alle pluimvee en vogels moeten binnen of onder netten worden gevoederd en gedrenkt. Pluimvee en vogels mogen regenwater of oppervlaktewater krijgen wanneer wilde vogels daar toegang aan hebben. De maatregel geldt voor het hele land. Ze moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen.

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via ons gratis nummer 0800/99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht. Zo help je nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen en bescherm je je eigen pluimvee.

“Ik wil het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk beschermen. Daarom hebben wij samen met het FAVV besloten te anticiperen op de potentiële dreiging voor ons land. Door over te schakelen op een periode van verhoogd risico en door de nodige bio-veiligheidsmaatregelen toe te passen, willen wij voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee besmet en willen wij de schade voorkomen die de sector in het verleden al heeft geleden”, aldus minister Clarinval.

Je kan de maatregelen terugvinden op deze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Lees meer over