Theo Francken en Katrien Houtmeyers (N-VA) willen vliegroute Leuven Rechtdoor afgeschaft zien: "Dit moet ophouden"

29 mei 2023 | 13u30 | Gepost door redactie
Houtmeyers Francken
Morgen wordt in de Kamercommissie mobiliteit een voorstel van resolutie ingediend waarbij de afschaffing geëist wordt van de vliegroute Leuven Rechtdoor. Daarnaast wordt er in het voorstel gevraagd versneld werk te maken van een vlootvernieuwing, met speciale aandacht voor nachtvluchten, om geluidshinder gradueel te doen afnemen.

Kamerleden Theo Francken (N-VA) en Katrien Houtmeyers (N-VA) dienen een resolutie in om de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ zo snel mogelijk stop te zetten. De partij eist dan ook een eerlijkere spreiding van de vlieghinder rond de luchthaven van Zaventem. “De inwoners van onze streek hebben al genoeg verduurd”, vinden Francken en Houtmeyers. 

De streek ten noorden van Leuven krijgt door haar ligging namelijk al jaar en dag het merendeel van het dalende vliegverkeer naar de luchthaven van Zaventem te verwerken. Dat is altijd zo geweest, maar sinds het plan Wathelet uit 2014 is daar ook een flink deel van het opstijgende vliegverkeer bijgekomen. Vroeger draaiden de vliegtuigen ver vóór Leuven scherp af naar het zuiden. Sinds de invoering van ‘Leuven Rechtdoor’ wordt echter pas voorbij Leuven naar het zuiden gedraaid. “En zo kregen de inwoners ten noorden van Leuven onaanvaardbaar veel geluidshinder te verwerken. Dat moet echt ophouden”, zeggen Francken en Houtmeyers.

En daar blijft het niet bij. Een studie van het vroegere Belgocontrol (nu Skeyes) wees eerder ook al uit dat de route ‘Leuven Rechtdoor’ voor meer brandstofverbruik en meer uitstoot van stikstof en CO² zorgt. Doordat vliegtuigen minder steil opstijgen, is de geluidshinder ook groter over een langer traject. De combinatie van opstijgend en dalend vliegverkeer op dezelfde route brengt bovendien veiligheidsrisico’s met zich mee, wat ook het management van het luchtverkeer bemoeilijkt. “Een groene minister zoals Gilkinet heeft dus eigenlijk geen enkel excuus om deze vliegroute niet te schrappen”, zegt Francken.

Een vonnis van 30 mei 2018 veroordeelde de federale overheid al om het volledige plan Wathelet terug te draaien, met dwangsommen van ongeveer 50.000 euro per week. De toenmalige regering is niet in beroep gegaan tegen die veroordeling. “En de huidige heeft vervolgens niets ondernomen om de vliegroute aan te passen. De factuur loopt ondertussen dus aardig op voor de belastingbetaler”, legt Houtmeyers uit.

Daarom dient de N-VA deze resolutie in. Daarin vragen ze allereerst om het vonnis zo snel mogelijk uit te voeren en werk te maken van een rechtvaardige spreiding van de hinder. Daarnaast vragen de Kamerleden ook werk te maken van een versnelde vlootvernieuwing, met bijzondere aandacht voor nachtvluchten, om de geluidshinder gradueel te doen afnemen. Uiteraard in overleg met de sector. “De regering-De Croo en minister Gilkinet mogen dit probleem geen dag langer voor zich uitschuiven”, besluiten Francken en Houtmeyers.

Geluidshinder Brussels Airport in werkelijkheid tien keer hoger

Lees meer over