Steun voor 16 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant

Spelotheek blaast 35 kaarsjes uit
Vlaanderen investeert meer dan 1 miljoen euro in 16 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. “We blijven investeren in onze schoolinfrastructuur. Ook in moeilijke tijden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Er gaat geld naar nieuwbouwprojecten, maar we renoveren ook oudere schoolgebouwen met het oog op meer duurzaamheid en ecologie. Zo spelen we in op de noden die bestaan in Vlaams-Brabant”.

De Vlaamse Overheid ondersteunt de schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) bij al hun bouw- of verbouwingswerken. “We voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur - nog een half miljard méér dan in de vorige regeerperiode”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Die inhaalbeweging komt ook de scholen in Vlaams-Brabant ten goede."

Weyts heeft zo in deze maand november via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd in 16 scholenbouwprojecten in heel Vlaams-Brabant. Vier Vlaams-Brabantse scholen krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. De Gemeentelijke Basisschool in Hoegaarden ontvangt 426.000 euro voor de uitbreiding van basisschool De Polder. Sancta Maria Leuven voert met 174.000 euro verbouwingswerken uit aan het secretariaat, het onthaal en de inkomzone. In Hoegaarden restaureert het Sint-Janscollege met 153.000 euro daken en gevels.

”Leerlingen, leerkrachten en ouders begrijpen sinds de uitbraak van de coronacrisis nog beter hoe ontzettend belangrijk scholen en klassen zijn”, zegt Weyts. “We moeten dan ook volop blijven investeren in de vernieuwing en de verbetering van ons onderwijspatrimonium. Je kan niet investeren in onderwijskwaliteit als je niet tegelijkertijd investeert in de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur."

Een overzicht in de regio Oost-Brabant:

€ 12.101,87 - Sint-Jozefscollege 1 Aarschot - renovatie auditorium

€ 102.025,00 - Vrije Basisschool Aarschot - vernieuwen dak en CV

€ 426.277,15 - Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden - uitbreiding basisschool De Polder in bestaande ruimte van de gemeentelijke loods.

€ 153.925,17 - Sint-Janscollege Hoegaarden - restauratie daken en gevels (Kasteel & Orangerie)

€ 174.900,00 - Sancta Maria Leuven - verbouwingswerken aan secretariaat, onthaal en inkomzone

€ 84.158,03 - Internaat Heilig-Hartinstituut Leuven - verbouwing schoolgebouw

€ 12.800,57 - Don Bosco Groenveld Leuven - renovatie verwarmingskringen

Kleinere herstellingswerken zijn gepland in volgende scholen:

€ 611,93 - Centrum voor Volwassenen- onderwijs Hageland Aarschot

€ 954,31 - Sint-Jozefscollege 3 Aarschot

€ 954,31 - Sint-Jozefscollege 2 Aarschot

€ 1.113,36 - Vrije Basisschool - Sint-Jozefscollege Aarschot

€ 1.224,30 - Vrije Basisschool Diest

€ 9.869,50 - Sint-Jozefscollege 1 Aarschot

Lees meer over