Provincie treft voorbereiding voor onweders

brandweer
Na het noodweer van vorige week is het waterpeil van de meeste waterlopen gezakt of gestabiliseerd. Maar het KMI voorspelt hevige regenval voor dit weekend, met kans op nieuwe overstromingen. De situatie wordt nauwlettend opgevolgd en de gouverneur is klaar om eventuele noodmaatregelen te nemen om de schade te beperken.

De hevige neerslag van vorige week zorgde ook in Vlaams-Brabant voor heel wat wateroverlast. In verschillende gemeenten stonden straten en huizen blank. Vier personen moesten geëvacueerd worden.

“Het is niet uitgesloten dat er dit weekend lokaal grote neerslaghoeveelheden op korte tijd zullen vallen met eventuele overstromingen tot gevolg”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Vooral in het oosten van Vlaams-Brabant is waakzaamheid geboden. De bodem is er verzadigd door de regenval van de voorbije week.”

Op de bevaarbare Demer, tussen Diest en Aarschot, blijft het waterpeil nog steeds hoog. Het waterpeil op de meeste onbevaarbare waterlopen is wel behoorlijk gedaald.
De precieze impact van de neerslag die het komende weekend en begin volgende week voorspeld wordt, is door de complexiteit van de huidige situatie dan ook nog niet in te schatten.

“Er is echter nog geen reden tot paniek”, zegt gouverneur Jan Spooren. “De situatie wordt zowel door de waterbeheerders als door de lokale en provinciale crisisdiensten nauwlettend opgevolgd.  Er is een nauw contact met de lokale besturen en hun technische diensten.  Indien nodig worden noodmaatregelen getroffen om de schade tot een minimum te beperken. We roepen de inwoners van Vlaams-Brabant op om zich goed te informeren bij de lokale besturen, waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.”

Lees meer over