Politiezone Lubbeek schrijft meer dan 9.000 verkeersboetes uit

“De tijd van de Far West is voorbij, snelheidsovertreders zullen het voelen in hun portefeuille”
In 2022 controleerde de politiezone Lubbeek in totaal 104.406 voertuigen: 9.333 bestuurders daarvan waren in overtreding. Dit komt neer op een overtredingspercentage van 8,9%. Ter vergelijking: in 2021 was dit nog 10,7%, in 2020 zelfs 12%.

"Het overtredingspercentage is gevoelig gedaald, iets wat we enkel kunnen toejuichen, want minder snelheidsduivels op de weg betekent een veiligere verkeersomgeving voor iedereen", zegt korpschef Walter Vranckx.

"We kunnen niet onderuit aan het feit dat we een daling van 25% gecontroleerde voertuigen optekenen in 2022. Dit wordt deels verklaard door het feit dat we toespitsen op efficiënte controles. We willen voornamelijk op die locaties controleren die gevaarlijk zijn of die hun nut bewezen hebben. We werken met wegingscriteria die we kunnen gebruiken bij het opstellen van de locaties van onze snelheidscontroles. Uit deze oefening komen vaak kleinere wegen naar voor, waar het totaal aantal voertuigen die passeren minder hoog ligt dan op de N-wegen, maar waar de controles wel hun nut hebben", weet Vranckx.

"Een andere verklaring voor het minder aantal gecontroleerde voertuigen kan gevonden worden in het luik 'capaciteit'. Als er zieken vallen of wanneer er andere, niet voorziene opdrachten toekomen, wordt de opdracht om de snelheidscontroles uit te voeren al eens afgelast. Dit willen we in 2023 anders aanpakken, enerzijds door de mensen nog efficiënter in te zetten (en op te leiden), anderzijds door bij de planning ook aandacht te hebben voor een gegarandeerde back-up voor de snelheidscontroles", zo verduidelijkt Vranckx.

Zwaar vervoer

Een bijzonder aandachtspunt binnen het domein verkeer is de controle op zwaar vervoer. "We spitsen ons hiervoor voornamelijk toe op de controle van vrachtbrieven en tonnagebeperking. In 2022 hielden we een aantal acties, waarvan één met de gewaardeerde bijstand van de federale wegpolitie. Een dertigtal vrachtwagens werd aan een grondige controle onderworpen. Alle chauffeurs legden een negatieve ademtest af. Wel werden er een aantal processen-verbaal opgesteld (onder andere voor een vervallen keuringsbewijs van de aanhangwagen, een niet afgedekte lading, niet beschikken over een geldige vrachtbrief, niet respecteren tonnagebeperking en zelfs een pv voor het vervoeren van een kind op de schoot van de passagier). Om het zwaar vervoer op bepaalde locaties in kaart te brengen, voerden we in de maanden november en december een aantal dagen tellingen uit. Met deze informatie kunnen we burgers en overheden correct informeren en onze acties beter afstemmen op de plaatsen waar het nodig is", zegt Vranckx.

Overzicht verkeersovertredingen

Er werden in 2022 67 pv's opgesteld voor het bellen of sms'en achter het stuur, 44 pv's voor het niet dragen van de gordel, 310 pv’s voor overtredingen op stilstaan of parkeren , waarvan het gros op trottoirs en fietspaden, 8 pv’s voor het negeren van verkeerslichten, 31 pv’s omwille van overtredingen tegen inschrijving van het voertuig, 32 pv’s omwille van het rijden zonder rijbewijs, 38 pv’s omwille van technische eisen, 22 pv’s omwille van verzekering en 86 pv’s wegens andere inbreuken op de wegcode.

Lees meer over