Parket aanwezig op Rock Werchter in verband met dealen en gebruik van drugs

Drugshond

Het  parket van Leuven is aanwezig op het festivalterrein van Rock Werchter en is er alert voor drugsdealers en -gebruikers.

Parket Leuven is tijdens de festivaldagen van Rock Werchter onder meer aanwezig in het kader van een snelle afhandeling van druginbreuken. Parket Leuven werkt daarbij nauw samen met de federale politie en de lokale politiezones BRT en BHK die ook ter plaatse aanwezig zijn en controles op druginbreuken zullen uitvoeren. 

"Dankzij onze aanwezigheid op het terrein kunnen we snel reageren en druginbreuken direct afhandelen", zegt Hans Van Espen, procureur des Konings bij parket Leuven. "Dit geeft een krachtig signaal aan alle festivalgangers dat drugs niet getolereerd worden en dat er direct gevolg aan wordt gegeven."

Aanpak

Op en rond het festivalterrein alsook op de campings geldt er een verbod op het bezit en op het dealen van drugs. Wanneer druggebruikers of drugdealers betrapt worden, start er een vaste procedure op. De betrapte festivalgangers worden naar een andere zone gebracht waarbij onder meer fouilles plaatsvinden. De gebruikers krijgen een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) die ter plaatse betaald kan worden. De drugdealers worden, afhankelijk van de inbreuk, onmiddellijk gedagvaard voor de correctionele rechtbank of voorgeleid voor de onderzoeksrechter. 

 

 

Lees meer over